Transformatie Traject Intensief

Transformatie Trajecten Intensief

“Waar een wil is is de weg en het is nooit te laat om de diepe ingesleten decennia lang spelende problemen en gedrag voorgoed achter je te laten, dat wat je zwaktes waren door transformatie van pijnen om te zetten in je krachten, eventueel  in te zetten om anderen te helpen en het daarmee weer volop het pad te vinden van je wensen en dromen”

Deze trajecten zijn voor diegenen die een transformatietraject wensen gericht op problematiek die al langer spelen zoals langdurende verslavingen of depressies, mogelijk ook regulier ook psychologisch en psychiatrisch gediagnosticeerd stoornissen als depressie, eetstoornis, angststoornis, sociale stoornis, OCD, ADHD, ADD etc.

De aanpak is in de basis gelijk aan het eerder beschreven Transformatie Traject. Onze zienswijze is namelijk dat dergelijke stoornissen ‘symptomen’ kunnen zijn van een dieper geworteld probleem of trauma wat bepaalde lagen aan gevoelens en mentale concepten heeft veroorzaakt. We gaan dus eerst aan de slag met de onderliggende gevoelens, de belemmerende overtuigingen, dus het probleem onder het probleem alvorens we specifiek op de stoornis (het gedrag) ingaan of aan de slag gaan met het helpen de gedachten, overtuigingen en uiteindelijk het gerelateerde gedrag te veranderen. Daarvoor is het ook nodig om bewust te worden van de vaak onbewuste strategieën die iemand hanteert om ‘pijn’ niet te voelen. Ook de stoornis an sich kan een strategie zijn, een door het onbewuste aangestuurde denk- en gedragspatronen die bepaald trauma of diepere gevoelens dienen te onderdrukken. Het is mogelijk om onderdrukte pijnen om te zetten in kracht, dit kan middels een gedegen combinatie van coaching naar een breder bewustzijn, regressie voor inzichten, catharsis en vergeving met energetische methoden voor de verlichting van toxische emoties. Hiermee ontstaat figuurlijk (en letterlijk zo door clienten ervaren) ruimte voor nieuwe krachten. Bijvoorbeeld in plaats van denken en handelen vanuit angst, frustratie, gevoelens van eenzaamheid  enzovoorts is het nu mogelijk om te denken en handelen vanuit (zelf)liefde, compassie en vertrouwen. Omdat het ‘pijnlichaam’ is geschoond en er geen bron meer is die de oude gedachten- en gedragspatronen voed, is het nu wel goed mogelijk voor de cliënt zijn of haar oude gedachten en gedrag (stoornis) om te zetten in gewenste gedachten en gedrag. (Indirecte) hypnose en geleide meditaties helpen goed om deze cognitieve aanpassing mogelijk te maken.

Indien er psychologische (o.a. cognitieve en exposure therapieën) of psychiatrische behandeling (kliniek, medicijnen, psychoses e.a.) is geweest of nog gaande, dan zal dit traject eventueel in overleg met huisarts en specialist besproken kunnen worden, al naar gelang uw wensen of op ons verzoek voor de start van een traject. Conform de wetgeving adviseren we u dan ook de adviezen van uw huisarts of specialist te volgen.

Omdat een cliënt vaak al jaren tot decennia lang worstelt met deze problematiek, met bijkomende verslavingen, mogelijk ook al langdurig medicijnen gebruikt en ingesleten gedragspatronen heeft is hier meer aandacht en begeleiding over een langere periode voor gewenst wat op maat bekeken en aangeboden kan worden.

Vandaar de benaming Transformatie Trajecten Intensief.

Wat is er extra in een Transformatie Traject Intensief

 • Gezondheidscheck & Ortho Health Coaching door Susanne Fink (voorwaarde om een traject aan te gaan)
 • Extra benodigde sessies om transformatie doelen te bereiken
 • Extra benodigde sessies om gedrag aan te pakken
 • Met toestemming cliënt overleg met huisarts en/of specialisten
 • Met toestemming cliënt goed gesprek met partner en/of andere familieleden
 • Sessies verspreid over minimaal 7 tot 12 maanden
 • Bij ernstigere stoornissen speciaal aangepaste vormen van hypnose en energetische behandelingen

Uitbreiding Transformatie Traject Intensief

Zie de tarieven en beschreven sessies op de webpagina Transformatie Traject.
Dit is de basis van het Transformatie Traject op maat.

De bijkomende toeslag bestaat uit de volgende componenten:

 • Gezondheidscheck door Susanne Fink
 • Darmscreening RP Analytic laboratorium & uitgebreid therapieplan Susanne Fink
 • 3 x Ortho Health Coaching door Susanne Fink
 • Extra benodigde sessies om transformatie doelen te bereiken
 • Extra benodigde sessies om gedrag aan te pakken
 • Eventuele extra uren voor rapportages

Niet inbegrepen

 • The Reconnection (2 sessies op 2 dagen achter elkaar door René Brandjes & Susanne Fink)
 • We raden een ieder aan om bij de start van het traject The Reconnection te ondergaan. Lees meer.

Overige informatie

 • De sessies zijn verspreid over 6 tot 12 maanden.
 • De onderdelen zoals aangegeven kunnen echter hoeven niet exact in die volgorde plaatsvinden. Dit kan per persoon verschillen.

Wil je een graag meer weten over het Transformatie Traject Intensief? Vul dan het invulscherm in we nemen via mail of telefoon contact met je op.

Voor diegenen die kampen met een verleden van psychoses of de diagnose schizofrenie bestaan er interessante zienswijzen vanuit traditionele geneeswijzen en ook westerse specialisten.

In het blog The Shamanic View of Mental Health schrijft Jonathan Davis het volgende:

Zoals de traditionele geneeswijzen zag ook Carl Jung schizofrenie en psychoses als een natuurlijk heeling proces.

“When conscious life is characterised by one-sidedness and false attitudes, primordial healing images are activated – one might say instinctively – and come to light in the dreams of individuals and the visons of artists… Schizophrenia is a condition in which the dream takes place of reality. “

Op basis van de Jungiaanse psychiater RD. Laing voegde Joseph Campbell hier aan toe:

“The schizophrenic is drowning in the same waters in which the mystic swims with delight”

En Dr. John Weir Perry schreef:

“There has been a long history throughout human culture of people having mystical experiences, and then becoming ‘weller than well’”

Dr. John Weir verklaart dat de sleutel hier is dat in deze gevallen de persoon een proces doorliep wat in de westerse geestelijke gezondheidszorg als ziekte gediagosticeerd zou worden en met medicijnen behandeld. Deze mensen doorstonden het process en kwamen op een punt waar zij een leven konden leiden zonder terugval in ‘psychosis’, maar juist een meer bevredigend bestaan ervoeren als dat zij niet door de tijdelijke onderbreking met consensus reality hadden ervaren. Door de geschiedenis heen zijn er voorbeelden van mensen die hun visionaire inzichten, nieuwe gevonden drijfveren en focus konden inzetten voor sociale hervorming in het het voordeel voor de maatschappij.

Lees meer in dit artikel:

Bron: http://www.shamanicmentalhealth.org/shamanic-view-of-mental-health/