Reconnective Healing

Reconnective Healing is een sterk groeiende complementaire geneeswijze die vanwege haar positieve resultaten veelvuldig wetenschappelijk is onderzocht en onderbouwd, en om die reden steeds meer erkend wordt in de reguliere geneeswijzen en wereldwijd toegepast in ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Reconnective healing is voor ons, als practitioners, een energetische behandelmethode die wij regelmatig uitvoeren bij onze clienten, reeds sinds 2009. Wat wij mooi vinden van de Reconnective Healing methode is dat het juist de bedoeling is om als behandelaar een ‘stap terug’ te kunnen doen, en een puur kanaal te zijn voor de helende energieën en frequenties. Zo worden transformaties bewerkstelligd die voor de cliënt op dat moment van toepassing zijn in het emotionele, mentale en fysieke lichaam en primair in het energetische lichaam. Het is een unieke en opvallend zuivere energetische behandelmethode zonder ‘opsmuk of poespas’. Het is niet specifiek gericht op de klacht waar een cliënt mee komt, maar het bewerkt dus dat wat op dat moment aan de beurt is.

Met reconnective healing laten we als behandelaars de oorzaken en uitkomsten juist los! Wij vinden het altijd fijn dit te doen, het is wonderlijk om daarna ook te kunnen zien hoe sterk het effect van zo’n energetische behandeling kan zijn. Belangrijk voor het welslagen van een Reconnective Healing sessie is dat de practitioner met liefde kan werken en zijn ego los kan laten. Hij/zij doet een volledige stap terug en maakt het zo mogelijk om een optimale shift te bewerkstelligen die op dat moment voor de cliënt nodig en mogelijk is. Een reconnective healer, healt dus niet zelf met zijn intentie en ingevingen, maar fungeert als een bemiddelend kanaal of katalysator voor de energieën uit hogere dimensies. Het is voor iedereen op elk moment geschikt, juist voor kinderen en dieren die hier vaak uitermate merkbaar goed op reageren!

Een reconnective healing sessie duurt 45 minuten tot een uur. Ons advies is voor een optimaal effect om in een periode van drie tot zes weken circa drie sessies Reconnective Healing te ondergaan. Een losse sessie is volgens het uurtarief. Reconnective healing sessies zijn eveneens onderdeel van de transformatie- en coachingtrajecten.

Sinds 2009 zijn wij Reconnective Healing practioners level I/II en sinds maart 2015 zijn we door Eric Pearl bijgeschoold en getraind tot Reconnective Healing Foundational Practioners (voormalig bekend als level I/II).

The Reconnection ©

The Reconnection is een eenmalige behandeling in een mensenleven (‘once in a lifetime’) en bestaat uit twee sessies, kort achter elkaar, in twee dagen. Als iemand The Reconnection ondergaat, dan beklijven de emotionele shifts en transformaties die daarna volgen dieper en definitiever. Oude patronen worden makkelijker en voorgoed doorbroken. The Reconnection  is optioneel echter wel door ons aanbevolen om in  de beginfase van een Transformatie- of Coachingtraject te ondergaan!

Lees meer over The Reconnection © …


“Met onze behandelingen brengen we middels coachingsessies, hypnosesessies en met name de illuminations en soul retrieval sessies de bevrijding van emotionele blokkades en de mentale transformaties. We werken daarmee met focus en intentie op een bepaalde disbalans in het fysieke, mentale, emotionele en energetische lichaam. In een Reconnective healing sessie laten we de uitkomst juist helemaal los waardoor het mogelijk gemaakt wordt om het optimale te bewerkstelligen wat op dat moment voor de cliënt aan de orde is. The Reconnection brengt vanwege de herverbinding op zielsniveau, de blijvende shifts, een standvastiger inner weten over het te volgen pad, zelfvertrouwen en zelfstandigheid in het bereiken van doelen in het leven.”

“Wij zijn sinds 2009 Reconnective healing practitioners level I/II/III. Dus wij doen sinds 2009 Reconnective Healing (level I/II) en ook The Reconnection (level III) voor onze cliënten. In maart 2015 zijn we door Eric Pearl bijgeschoold en getraind tot Reconnective Healing Foundational Practioners (voormalig bekend als level I/II) en vanaf mei 2015 zijn we bijgeschoold tot The Reconnection-Certified Practitioner Program (RCPP) (voormalig bekend als level III).”

Lies über Reconnective Healing und ‘The Reconnection ©’ auf Deutsch
Read about Reconnective Healing and ‘The Reconnection ©’ in English