LEM Proteine verhoogd immuniteit – NL

Wetenschappers ontdekken proteine dat
immuniteit verhoogd tegen virussen en kanker

Wetenschappers hebben een proteine ontdekt dat een centrale rol speelt in het verhogen van de immuniteit voor virussen en kanker. Dit proteine is genaamd lymphocyte expansion molecule, oftewel LEM en er is aangetoond dat dit proteine de proliferatie (snelle toename) van cytotoxic T cells bevorderd wat kankercellen en cellen die geinfecteerd zijn met virussen afbreekt. Cytotoxic T cells zijn belangrijke componenten van het immuunsysteem, maar als ze te maken krijgen met ernstige infecties of kanker in een gevorderd stadium dan zijn ze vaak niet meer in staat om snel toe te nemen in grote hoeveelheden, wat nodig is om de ziekte te bestrijden.

In april 2015 publiceerde het blad Science deze ontdekking van een zes jaar durend onderzoek door het Imperial College London in samenwerking met onderzoekers op de Queen Mary University of London, ETH Zurich and Harvard Medical School.

Deze ontdekking opent de mogelijkheden voor nieuwe therapievormen! Hierop gebaseerd ontwikkelen zij nu een gentherapie waarmee de cellen die tegen een infectie-vechten een flinke boost kunnen krijgen.

Ze hopen deze therapie over drie jaar toe te kunnen passen. Hier lees je meer over dit onderzoek;

http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_16-4-2015-14-51-47

http://www.sciencemag.org/content/early/2015/04/15/science.aaa7516.abstract

Cytotoxic T cells with protein LEM stained
Cytotoxic T cells with protein LEM stained

Hoe kunnen we deze ontdekking in frequentietherapie toepassen?

Blijkbaar heeft iedereen dit LEM proteine in zich. Alleen niet bij iedereen wordt het automatisch geactiveerd wanneer dat nodig is. Met name bij de kankerpatienten gebeurt dit niet.

AANMAKEN EN ACTIVEREN VAN HET LEM PROTEINE
MIDDELS FREQUENTIETHERAPIE

De meest bekende toepassing van frequentietherapie is het afbreken van pathogen microbe zoals virussen, bacterieen en parasieten. Er bestaan ook andere toepassingen; met frequentiebehandelingen lijkt het mogelijk om de aanmaak van bepaalde proteinen en hormonen te vermeerderen en neurotransmitters te activeren.

Momenteel is getest met welke frequentie dit nieuw ontdekte LEM proteine geactiveerd kan worden en zijn er in Portugal clienten behandeld met kanker. De frequentiebehandelingen met deze uitgetestte frequentie schijnt dit molecuul te activeren, want bijvoorbeeld de populatie van metastasen daalt nu tussen de (wekelijkse) behandelingen in plaats van licht te stijgen! Blijkbaar gaat het lichaam nu zelf meehelpen de metastasen af te breken. Wellicht is dit ook de reden dat de een snel een infectie oploopt, terwijl een ander nooit ziek wordt.

Bij mensen met kanker werd voor de frequentietherapie altijd getest of er een virus ten grondslag ligt zodat deze middels frequentiebehandelingen afgebroken kunnen worden. Nu zal ook getest worden of het nodig is het eigen LEM proteine te activeren om de proliferation van cytotoxic T cells te bevorderen wat de kankercellen en cellen die geinfecteerd zijn met virussen afbreekt. Dus hiermee krijgt het eigen immuunsysteem een boost en kan er een versnelde afbraak van met kanker geinfecteerde cellen plaatsvinden.

Frequentiebehandelingen zijn onschadelijk en kunnen zeer effectief zijn voor het bestrijden van virussen. Indien bij testen blijkt dat een kanker veroorzaakt is door een virus, dan kunnen deze middels frequentiesessies afgebroken worden. Nu kan ook getest worden of het LEM proteine actief genoeg is, of dus middels aanvullende frequentiebehandelingen extra gestimuleerd dienen te worden.

DISCLAIMER: Deze behandelingen zijn complementair bedoeld en dus
niet als vervanging voor de reguliere behandelingen en therapieën die de patient ondergaat.


PATHOGENE MICROBEN AFBREKEN
MIDDELS FREQUENTIETHERAPIE

In de complementaire geneeswijzen zijn er met verbeterde vormen van frequentietherapie in Nederland en Portugal goede resultaten behaald met het afbreken van virussen, bacteriën en schimmels door pathogene microbes en exacte frequenties uit te testen middels paramedische apparatuur en kinesiology.

Dit is de belangrijkste component van de frequentiebehandelingen, het afbreken van de ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en schimmels door de exact eigen electromagnetische frequentie door de cellen te laten vloeien.

Daarbij is het in de praktijk in Portugal ook mogelijk gebleken om met frequentiebehandelingen nierstenen af te breken met voor sommige cliënten daarmee een operatie te voorkomen.

Met een speciale pulser zijn er begin 2015 in Portugal resultaten behaald met het behandelen van vrouwen met myomen (vleesbomen) in de uterus. 

 

Lees meer over frequentiebehandelingen