‘de vier lichamen’ – NL

Het concept van het fysieke, mentale, emotionele en energetische lichaam!

Om beter te begrijpen hoe bepaalde coaching- en therapievormen aangepakt worden leg ik in dit artikel uit hoe wij werken met ‘de vier lichamen’. Zie dit als een concept waarbij ieder lichaam met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloed. Eerst een korte omschrijving van ons werk, en vervolgens een uitleg over de vier lichamen.

In onze praktijk

BUR IIWe helpen mensen om zich beter te voelen, beter te functioneren en te presteren. Veel klanten komen omdat ze vast zijn komen te zitten met toenemende mentale, emotionele of fysieke klachten. Vaak uit zich dat in terugkerende patronen of escalaties in werk- of persoonlijke relaties.
We bieden daarvoor een opbouwende combinatie van gedegen coaching, therapievormen als hypnose en werkzame energetische behandelingsmethoden (sjamanisme) die we in een aantal sessies verspreid over een aantal weken of maanden toepassen. In dit traject worden de door de cliënt dieperliggende oorzaken van de problemen erkend en daadwerkelijk getransformeerd. Door het verwerven van nieuwe inzichten kan de cliënt vanuit een nieuw ‘perception point’ en een ruimer bewustzijn eventuele uitdagingen op zijn of haar pad makkelijker doorgronden en aanpakken.
Met alle technieken die we beheersen en inzetten en alles wat we doen aan coaching, hypnose, energetisch werk (sjamanisme) halen we het optimale uit iedere sessie, echter ben jij degene die het doet, die zich laat assisteren zichzelf stap voor stap te verlichten van de emotionele en mentale belemmerende lagen. Je transformeert wat je aan schaduwen (toxische emoties ontstaan uit angst) in je hebt in kracht, dat is de kracht van pure liefde. Vanuit die kracht, vanuit de liefde voor jezelf, het vermogen bij uitdagingen luchtiger te blijven, je gevoel van verbondenheid en het vermogen te connecten en plezier te beleven aan de dingen die je doet en de mensen die je ontmoet, leer je steeds beter jezelf in balans te brengen en te houden; je wordt nog meer een inspiratie voor de mensen om je heen en op je pad.

Fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch lichaam!

Four%20lower%20bodiesEen vereenvoudigde uitleg over hoe deze manieren van coaching/healing/energetische behandelingen werken is als volgt; vanuit de zienswijze dat er vier lichamen zijn; een mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch lichaam (light body, human body field, etheric body). Iemand kan transformaties ervaren op mentaal, emotioneel en fysiek niveau, de blauwdruk is echter het energetische lichaam waar de disbalans van trauma’s en overlevingsmechanismen in worden opgeslagen.
De wisselwerking tussen de vier lichamen is hieronder summier en eenvoudig beschreven.

Het ‘mentale lichaam’ bevat het denken, jouw waarheden en je overtuigingen, of ze nu belemmerend kunnen zijn of juist bevorderend. Als je je bewust bent van bepaalde negatieve ingesleten gedachtenpatronen, merk je ook op dat de gedachtes emoties en gevoelens bij je oproepen (emotionele lichaam) en ook dat dit bepaalde fysieke sensaties met zich meebrengt. Je gedachtes beïnvloeden direct je gemoedstoestand en dit kan voelbaar zijn in je fysieke lichaam. Je mentale kracht of juist zwakte kunnen veroorzaakt zijn door emotionele disbalans. Als je bepaalde angsten hebt, kun je ontwikkeld hebben om de confrontaties uit de weg te gaan die een brain-synapsesangst juist bij je oproepen. Vermijdend gedrag waar je naar bent gaan leven. Of je kunt die angsten juist volop aangegaan zijn, je hebt er zo mee leren leven (coping), het is minder geworden. Of eigenlijk heb je vanwege de ontwikkelde mentale kracht je geleerd je angst te onderdrukken. Dit kan zelfs zo ver gaan dat emoties en gevoelens er niet meer lijken te zijn. In een mentaal overlevingsmechanisme heb je je afgesloten voor bepaalde gevoelens met als gevolg dat in de situaties dat je die gevoelens blokt die je pijn doen, ook de positieve emoties niet meer voelbaar zijn. Veel speelt zich af in ons onderbewuste, diep weggezonken mentale constructies en emotionele pijnen waar het fysieke lichaam een geheugen in heeft ontwikkeld. De ‘winst’ van de angst en daaruit voortvloeiende emoties, ooit veroorzaakt door een traumatische situatie, is de ontwikkeling van je mentale kracht. Er komt een punt in je leven, dat het je niet meer dient. Je wilt de angst of onzekerheid of gerelateerde emoties voorgoed achter je laten en dit plaats laten maken voor (zelf)vertrouwen en onbevreesd gedrag.

Het ’emotionele lichaam’ zijn je emoties. Angst is de bron van alle emoties; boosheid, jaloezie, verdriet of gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, er alleen voor te staan, niet gezien of gehoord te worden. Boosheid kan een emotie zijn waaronder de gevoelens van niet gezien of gehoord worden schuilen, of een gevoel van (zielen)pijn en verdriet. Iemand kan het moeilijk vinden de boosheid los te laten, omdat het nog enigszins een gevoel gaf gehoord te worden, of omdat de pijn die eronder ligt niet gevoeld wil worden. Soms spreekt men van het ‘pijnlichaam’.

body-atlas-emoties-620x445

Het is vaak niet duidelijk meer of een emotionele pijn die opkomt nu gekomen is door een gedachte, of dat de emotionele pijn een sleep van gedachtes ontketend, of dat het fysieke lichaam (cel geheugen) vanuit het onbewuste reageert. Emoties en gevoelens zijn voelbaar in het fysieke lichaam; een onbehaaglijk gevoel in de buikstreek kan zich verplaatsen naar de borst, je wordt kortademig, het kan naar je keel grijpen of drukken op je hoofd. Er volgt een negatieve spiraal van gedachtes, emoties, gevoelens en fysiek onbehagen. We spreken in ons werk met het sjamanisme over ‘liquid emotions’ als ze zich voelbaar verplaatsen door het lijf. Gevoelens die aanvoelen als een vast blok op de maag, of een druk op het hoofd noemen we ook wel gekristalliseerde gevoelens. Het is mogelijk je hier van te bevrijden.

physical bodyHet fysieke lichaam is samengesteld uit verschillende complexe samenwerkende systemen; het zenuwstelsel, skelet, cardiovasculaire systeem, lympfenstelsel en de huid die samen het tastbare lichaam uitmaken. Dit fysieke lichaam staat onder invloed van het mentale en het emotionele lichaam, zoals hierboven al genoemd werd. Ook wetenschappelijk is aangetoond hoe emoties en gevoelens invloed uitoefenen op ons fysieke welzijn en dat 40 – 50% van ziektes gerelateerd zijn aan emotionele problemen; hoe langdurige stress ons immuunsysteem aantast en nog meer ziekte kan veroorzaken. In ons taalgebruik zit het verweven; ‘je gal spuwen’ als je boos bent, ‘iets op je lever hebben’ als je met schuld of schaamte kampt. Uiteindelijk werken de emoties zich uit op mogelijke genetisch bepaalde zwakkere punten, de een krijgt problemen van bepaalde organen, de maag, schildklier of het hart en de ander van de bloedvaten en hersenen. Vanuit een holistische benadering is het dus niet per definitie bepaald dat erfelijkheid voor ‘disease’ zorgt, maar juist dat veel ziektes voorkomen kunnen worden door het opruimen van emotionele disbalans met de bijbehorende onbewuste en bewuste mentale concepten. Juist door dat aan te gaan is het ook mogelijk om de directe oorzaken van ziektes in destructief gedrag te veranderen zoals voedingspatronen, roken, drinken, voortdurende stress en slaaptekort. Er zijn mensen met chronische en ernstige ziektes die hun gedrag aanpassen en er alles aan doen om te herstellen en op dit pad ook hun emotionele transformaties maken en nieuwe waarden in het leven adopteren als voor hun ziekte (werk is niet alles meer, het verbeteren van relaties, genieten van momenten is nu veel belangrijker). Ook zijn er mensen die ondanks een ernstige ziekte destructief gedrag in eten, roken en drinken niet kunnen of willen aanpakken, ondanks veelvuldig aanraden door artsen, therapeuten en dierbaren en daar met een mentaal concept vol belemmerende overtuigingen tegen ageren. Dit duid op het niet aan willen gaan van de onderliggende emoties, het pijnlichaam, gevoelens van minderwaardigheid, gebrek aan zelfliefde, of het idee er niet te mogen zijn.

lichtlichaam chakraHet ‘energetische lichaam’ bestaat, het is het lichtlichaam, ook wel genoemd ‘luminous body field’, ‘light body’ waar het aura en de chakra’s, de energiecentra in het lichtlichaam bij horen. Het wordt ook wel het ‘etheric body’ of etherische lichaam genoemd. Dit lichaam wordt steeds meer wetenschappelijk tastbaar gemaakt door nieuwe manieren van meten en zelfs fotograferen. Dit bio-lumineuze lichaam is een reeks complexe en subtiele lagen van bio-elektromagnetische bewuste levensenergie” die het fysieke lichaam overlappen en doorkruizen.Vanuit de oude oosterse geneeswijzen tot aan de Noord- en Zuid Amerikaanse geneeswijzen zijn ooit los van elkaar vrijwel dezelfde chakra’s of energie centra beschreven.
Er wordt meestal gesproken over de zeven primaire chakra’s of energiecentra/vortexen in het lichaam van licht en energie dat ons bewustzijn en gewaar zijn representeert in een lichaam van licht en energie in en om ons fysieke lichaam.

Uiteindelijk zijn er meer chakra’s boven, onder en naast de zeven chakra’s. Voor het transformeren van de blokkades waar velen van ons mee kampen is het duidelijk en verhelderend genoeg ons in uitleg tot de zeven chakra’s te beperken. Voor iedereen, ook diegenen die geen idee van deze concepten hadden, wordt het in het genezingsproces duidelijk waarom juist die bepaalde energie centra met hun eigen specifieke functies blokkeren als men door bepaalde gevoelens overmand wordt.

In onze praktijk tijdens een illumination sessie testen we voor de sessie welke chakra’s verstoord zijn op de gevoelens en emoties die we aanpakken en controleren we na de sessie of het functioneert. Dat kunnen meerdere tot vrijwel alle chakra’s zijn die stilliggen of een andere kant op draaien. (Een nadere uitleg over illumination, de chakra’s en de betekenis ervan volgt nog in een ander artikel.)

Tot slot

Dus mentale, emotionele en fysieke disbalans beïnvloed het energetische lichaam en oude opgeslagen disbalans in het energetische lichaam beïnvloed weer het denken, de emoties en fysieke ongemakken. Wij helpen je te ontdekken welke problemen waar vandaan komen, en hoe ze te transformeren. Het ‘waarom’ van je mentale, fysieke of emotionele probleem wordt blootgelegd en dit verschaft de inzichten waarmee het geheeld kan worden. Het is dan ook mogelijk geworden om het energielichaam te schonen van de aan de problemen gerelateerde vloeibare of vast gekristalliseerde energieën. Een dergelijke ‘operatie’ in het lichtlichaam heeft als effect dat de mentale, emotionele en soms zelf fysieke problemen geheel kunnen oplossen oftewel transformeren.

energy bodies and chakrasEr zijn wereldwijd in de oude wijsheden uit alle windstreken, in de beleving van inheemse stammen beschouwingen opgetekend van meer dan deze vier lichamen. Er is dus sprake van meer lichamen in spirituele theorieën die het aardse leven ontstijgen; daar spreekt men van de ziel, het hogere zelf, zielsfamilies, andere dimensies en de mysteries die buiten tijd en ruimte beleefd kunnen worden. Daar is er sprake van het astrale lichaam, en in spirituele termen zijn er het causale lichaam en ‘celestial body’. De vier lichamen zijn de aardse lichamen in onze fysieke dimensie. We kunnen ons voor het informeren van onze cliënten over het proces van verwerking en transformeren van blokkades, problemen en trauma beperken tot dit concept van de vier lichamen en de zeven chakra’s. 

Het mooie is dat tijdens behandelingen waarbij wij in het energetische lichaam werken, de cliënten het daadwerkelijk kunnen ervaren hoe, dat wat we kunnen schonen in het lichtlichaam meteen merkbaar is in alle vier de lichamen. Vrijwel direct na een illumination sessie voelt de cliënt zich verlost van de zware emoties en kan plotseling al anders denken, de oude waarheid is niet meer en nieuwe gedachtes voelen nu logischer en authentieker aan.

Door middel van coaching, trance of hypnose sessies is het mogelijk de oorsprong van het emotionele, fysieke of mentale probleem te vinden. Een oorzaak vinden is overigens niet altijd belangrijk voor de cliënt of überhaupt voor de te maken transformatie. Identificatie van een emotie of de ontrafeling van een complexere mengeling van gevoelens is belangrijker om je er uiteindelijk geheel van te kunnen bevrijden.

De inzichten werken al helend, er gaan dingen ‘shiften’ in je. Je kunt jezelf zien vanuit een ander perspectief, je kunt naar jezelf kijken, stijgt boven jezelf uit en je herkend de terugkerende patronen. Je neemt bezit van de schaduwen (angst, boosheid, jaloezie, verdriet, eenzaamheid etc.) die in je zijn, ook die schaduwen die je eerder niet geheel toestond als zijnde van jou. Het is vaak makkelijker een gevoel van bijvoorbeeld boosheid niet te erkennen en het te rechtvaardigen als het volledig te kennen als emotie die in jezelf leeft. In het Engels jargon spreekt men over ‘owning your shadows or toxic emotions instead of disowning it’. Zodra je kunt inzien dat de jaloezie of boosheid, eenzaamheid of verdriet gevoelens waren die al langer in je leefde en iedere keer in je relaties getriggerd worden, zodra je dit dus kunt ‘ownen’, dan kun je de stappen maken om het te transformeren, in jouw tempo.

From-Fear-to-Love3Mentale en emotionele problemen zijn allemaal terug te voeren naar angst, angst ontstaan door (‘vergeten’ of weggedrukte) ervaringen en trauma’s uit het verleden. Daar zijn ooit veranderingen in jou ontstaan om te kunnen overleven, je hebt besluiten genomen en soms zelf delen van je ware zelf afgescheiden. Maar later in het leven gaat de overlevingsstrategie van weleer parten spelen. Dat is het teken om er aan te werken, jezelf te bevrijden van wat je nu belemmert en jezelf weer compleet te maken.

Dit is dus allemaal mogelijk, een mens kan ook weer ten goede veranderen en zelfs beter, gelukkiger, rustiger en vitaler worden dan ooit. Dat is wat je zelf kunt bereiken!

En wij kunnen je daarbij helpen.

Lees meer over hoe we werken in het Engelstalige artikel: “The way we work”