Frequentie Therapie

FREQUENTIE THERAPIE of frequentie behandelingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke ontwikkelingen in resonantietherapieën van Raymond Rife, Hulda Clark, Wilhelm Reich, Nicola Tesla en Meg Patterson. Het uitgangspunt is dat alles een specifieke eigen trilling, resonantie/frequentie heeft, zo ook gifstoffen en virussen, bacteriën, schimmels en andere pathogene micro-organismen*. De trillingen kunnen worden bepaald door toegepaste kinesiologie en ook door geavanceerde (para)medische apparatuur. Deze trillingen/frequenties worden door het lichaam herkend. Door het ‘bestoken’ van een gifstof/pathogeen met zijn eigen frequentie valt deze uit elkaar en/of wordt inactief. Dit is een effectieve manier om resistente bacteriën te behandelen en ook virussen, schimmels e.d. Zodra het gif/pathogeen is afgebroken kan het lichaam weer herstellen, en reeds beschadigde organen tot rust komen. Met frequentiebehandelingen is het ook mogelijk om een tekort of juist teveel aan bepaalde hormonen te normaliseren, zoals bijvoorbeeld het cortisol hormoon, dat  – zoals uit recentelijk Nederlands onderzoek is gebleken – in veel gevallen depressies kan veroorzaken. Met frequentiebehandelingen kunnen nier- en galstenen afgebroken worden en is het mogelijk om de drang tot roken te verminderen en daarmee het stoppen met roken succesvol te kunnen ondersteunen.

* Pathogenen zijn ziekteverwekkers. Pathogene micro-organismen (microben) zoals virussen, bacteriën, schimmels (candida albicans), parasieten (protozoën) en helminthen (filaria) kunnen bestreden/afgebroken worden met de frequentiebehandelingen.

Veel ziektes zijn veroorzaakt door virussen en bacteriën, laat je testen.

Deze methode is bijzonder geschikt voor het effectief behandelen voor mogelijke verbeteringen van klachten tot genezing van uiteenlopende ziektes, indien die ontstaan zijn door resistente bacteriën of virussen, schimmels, protozoën, filaria e.d. Virussen en bacteriën die behandeld kunnen worden zijn onder andere het epstein Barr virus, adenovirus, griep, HIV virus, maagbacteriën (ecoli of helicobacter), legionella, salmonella, borrelia burgdorferie, pneumokokken, streptokokken enzovoorts.

Welke ziektes kunnen te maken hebben met virussen of bacteriën?

De ziektes die te maken kunnen hebben met pathogene micro-organismen zijn onder andere de ziekte van lyme, fibromyalgie, diverse soorten kanker, auto-immuunziektes waaronder ook hashimoto of lupus, aids, diabetes, griep, longontsteking, tuberculose, toxoplasmose, en uiteenlopende chronische aandoeningen als een spastische darm of vermoeidheid, reumatische artritis, hoofdpijnen etc. In de bijlage bij dit document is een lijst met voorkomende ziektes, waarvan pathogene micro-organismen de oorzaak kunnen zijn en in dat geval afgebroken kunnen worden met frequentiebehandelingen. Deze lijst is niet volledig!

Ontdek of er een virus of bacterie aan je klachten ten grondslag ligt

Indien er al in onderzoek een gifstof of pathogeen (virus, bacterie, schimmel of parasiet) geconstateerd is, dan is deze methode van frequentiebehandeling effectief om dit te bestrijden en af te breken. Indien de oorzaak van het ziektebeeld nog niet is vastgesteld, dan kan na het testen blijken of er een gifstof of pathogeen aan de ziekte ten grondslag ligt, die dan mogelijk al lang in het lichaam en de cellen woekerden. Het  afweer of immuunsysteem verzwakt dan en het lichaam kan het virus niet zelf meer bestrijden. Het verspreid zich dan in steeds meer cellen in het lichaam, en verwordt uiteindelijk tot een gegeneraliseerd oftewel gesystematiseerd virus (het beïnvloed je gehele systeem). Dan kan het op vele plaatsen in het lichaam klachten veroorzaken, zoals reumatische artritis, spierpijnen, hoofdpijn enzovoort. In die fase ontstaan de uiteenlopende pijnklachten, omdat het virus in het lichaam is gebleven. Die virussen en bacteriën kunnen cellen muteren of tasten cellen/organen aan en zo komen er na jaren steeds ernstigere klachten en kunnen er auto-immuunziektes ontstaan zoals hashimoto of lupus e.a. De klachten kunnen toegewezen worden aan dergelijke immuunziektes, edoch kan blijken dat er al veel eerder een virus of bacterie woekerde en dat dit de uiteindelijke oorzaak is voor het falen van schildklier of andere organen. Indien uit testen blijkt dat de klachten mogelijk wel veroorzaakt zijn door een gifstof of pathogene microbe, dan kunnen de microben met de frequentiebehandelingen bestreden worden.

Wat is de oorsprong van frequentietherapie?

Frequentietherapie of resonantietherapie is een elektromagnetische therapie die o.a. uitgaat van de gedachte dat pathogene microben een rol spelen bij het ontstaan en verspreiden van uiteenlopende ziektes. Grote namen in het onderzoek naar resonantietherapie en aanverwante therapieën zijn George Lakhovsky, Wilhelm Reich en Nikola Tesla (uitvinder van o.a. de wisselstroom en de radio), Hulda Clark, Antoine Prioré en Raymond Rife. Steeds meer moderne wetenschappers en gezondheidspraktijken hebben deze behandelmethodes opgepikt en voortgezet. Vaak werken ze onder de benaming “Rife”.

Wat doet een Rife installatie?

De Rife-apparatuur richt zich op de frequenties van het gifstof of de pathogene microben in het lichaam. Met de geavanceerde apparatuur is het mogelijk om de frequentie van het pathogeen exact af te stellen. Deze frequenties worden als geluidsgolven ‘losgelaten’ op het lichaam, en de betreffende organismen gaan in resonantie en worden vernietigd – eigenlijk net zoals een glas kan breken door een bepaalde muzieknoot of toon (frequentie). Behandelingen met specifiek geteste frequenties  veroorzaken geen bijwerkingen. Het is voor iedereen geschikt, behalve voor mensen met een pacemaker. Het is mogelijk om in onze praktijk een op Rife gespecialiseerde therapie te volgen. Deze therapieën zijn eenvoudig en zachtaardig: je zit in de stoel en laat de elektromagnetische kracht door je heen gaan middels handels die je in je handen vasthoud. Sommige mensen voelen tijdens de sessie wat prikkelingen in de handen en/of in het lichaam, sommige voelen niets. Het signaal gaat door de huid naar de bloedvaten, geleid door het ijzer in de hemoglobine van het bloed. Afhankelijk van de benodigde behandeling kan er een spoel toegevoegd worden aan de installatie en gericht worden op die delen waar extra resonantie nodig is, bijvoorbeeld op de maag, schildklier of de borst en de tymus. Door opeenvolgende behandelingen met een rusttijd van 4 tot 7 dagen worden de pathogene organismen in etappes afgebroken.

Is een frequentie behandeling schadelijk of zijn er bijwerkingen?

De behandelingen zijn niet schadelijk en kunnen door vrijwel iedereen ondergaan worden.  Het enige is dat we informeren bij iedere klant of ze een pacemaker hebben, want dan is er in principe geen behandeling mogelijk. Na de eerste behandeling is de effectiviteit van het pathogeen al sterk verminderd. Omdat een en ander in beweging komt kunnen er tijdens, tussen en na de behandelingen reacties/symptomen in het lichaam merkbaar zijn en krachtiger worden, die gerelateerd zijn aan de ziekte. Dit is gebruikelijk.

Testen & Frequentiebehandelingen

Je kunt bij Susanne Fink terecht voor een intake gesprek (of via telefoon). De volgende stap is dan om te testen of er sprake is van een gifstof of pathogeen. De trilling (frequentie) van het gifstof of pathogeen kan worden bepaald door toegepaste kinesiologie en door geavanceerde (para)medische apparatuur. Mocht dan blijken dat er sprake is van een virus, bacterie of schimmel e.a., dan is het mogelijk om  met de ‘Rife’ installatie in de praktijk in Amstelveen of Aalsmeer dit virus in een serie van meestal 4 tot 8 behandelingen met een aantal dagen tot een week ertussen in etappes af te breken. In de tussentijd dienen de afvalstoffen in het lichaam afgevoerd te worden door nieren, lever, darmen waarvoor men dan elke dag 2 tot 3 liter water drinkt. Kort na de behandelperiode kan het merkbaar worden dat de neerwaartse spiraal beëindigd is en je je steeds beter gaat voelen. Afhankelijk van hoe diep het virus zich al verspreid had, duurt het daarna 1 tot 3 maanden tot de primair aan het virus (of andere microbe) gerelateerde pijnklachten zijn verminderd of mogelijk zijn verdwenen. Aansluitend is het goed, maar niet noodzakelijk, om na de behandelingen een rauwkost kuur te volgen van 1 tot 3 weken ,wat wederom zorgt voor ontgiften en het immuunsysteem versterkt. Als de gifstof of het pathogeen succesvol verwijderd is, dan kan ook het woekerende ziekteproces stoppen. In dat geval herstelt men van uiteenlopende klachten, het immuunsysteem versterkt en de schade die reeds verricht is aan bepaalde organen (schildklier, oren, ogen, nieren etc.) kan dan meer tot rust komen. Bijvoorbeeld een cliënt met Toxoplasmose, waar de ziekteverwekker oftewel het pathogene gesystematiseerde virus volledig weg is door de behandeling, zal dan kunnen herstellen van de meeste klachten zoals bijvoorbeeld reumatische pijnen, zenuwpijnen, ontstekingen, gewrichtsklachten, vermoeidheid, hoofdpijnen etc. De neerwaartse spiraal is dan gestopt en er volgt een herstelperiode en een verbeterd lichamelijk welbevinden, je gaat je weer gezonder en energieker voelen. Blijvende schade die eerder door het virus aangericht waren aan schildklier, ogen, oren (tinnitus) en dergelijke stabiliseren zich en kunnen vanwege het aangesterkte immuunsysteem soms ook lichtelijk verbeteren. Na de frequentiebehandelingen en de herstelperiode kunnen klachten die vaak als blijvende schade gezien worden, zoals schildklier, tinnitus of bepaalde pijnklachten wel verder doorbehandeld worden middels hypnosetherapie en energetische behandelingen om verdere verbeteringen te bewerkstelligen.

Hoe gaan we te werk?

Lees meer op de pagina Gezondheidscheck

Indien er sprake is van gifstof of pathogeen dan is ook de frequentie uitgetest en hoeveel behandelingen van hoe lang en met hoeveel pauze ertussen nodig zijn.

Hoeveel frequentiebehandelingen zijn er nodig?

Frequentiebehandelingen variëren meestal van 3 tot 7 sessies van 30 tot 90 minuten met 3 tot 7 dagen ertussen. Dit kan afwijken en soms worden er meerdere pathogenen (bijvoorbeeld een virus en een schimmel) ontdekt die in twee cyclussen, dus achter elkaar behandeld dienen te worden. Dus na het testen is duidelijk hoelang, hoe vaak en met welke tussenpozen.

Notities en tips voor tijdens de behandelingen

  • Schoenen gaan uit bij de entree
  • Mobiele telefoons (tablets e.a.) gaan uit bij de entree
  • Eventueel handig om mee te nemen:
    • fles water
    • extra warme sokken of sloffen
    • een muziek-, (talen)cursus of meditatie CD

 

Belangrijk!

Bij cliënten met een pacemaker zijn er

geen frequentiebehandelingen mogelijk.

Tijdens een zwangerschap zijn er

geen frequentiebehandelingen mogelijk.


Emotionele & mentale oorzaken en transformaties

Fysieke klachten en ziektes zijn volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen volgens 35 tot 50% te wijten aan mentale en emotionele blokkades of trauma. Als iemand bijvoorbeeld kampt met een langer durende ernstige ziekte dan zijn er fases waarbij het bewustzijn verruimt en uiteindelijk andere dingen in het leven belangrijker zijn geworden. In zo’n proces kan het zijn dat mensen bepaalde vastgehouden emoties los kunnen laten, andere belangen, als voor de ziekte, voorop stellen en met nieuwe inzichten tot nieuwe waarden komen. Ook kan het zijn dat langdurige ziektes een weerslag hebben op het mentaal emotionele welbevinden en somberheid, depressies of andere emoties teweegbrengen. In onze praktijk helpen wij mensen met hun emotioneel mentale transformaties. Daarnaast ondersteunen wij patiënten hun pijnen te verlichten middels hypnose, energetische behandelingen en het aanleren van diverse technieken die je daarna makkelijk zelf kunt toepassen. Behalve de frequentie behandelingen bieden we, indien gewenst, deze aanvullende hulp. Dit is optioneel.

 ——————————————- BIJLAGE———————————————————————

BIJLAGE 1: Welke ziektes kunnen te maken hebben met virussen of bacteriën?

De ziektes die te maken kunnen hebben met pathogene micro-organismen zijn onder andere de ziekte van lyme, fibromyalgie, diverse soorten kanker, auto-immuunziektes waaronder ook hashimoto of lupus, aids, diabetes, griep, longontsteking, tuberculose, toxoplasmose, en uiteenlopende chronische aandoeningen als een spastische darm of vermoeidheid, reumatische artritis, hoofdpijnen enzovoorts.

Nier- en galstenen: Met de frequentiebehandelingen kunnen ook nier- en galstenen weggehaald worden, met 1,5 tot 2 millimeter per behandeling, bij succes is een operatie daarna niet meer nodig.

Hormonen tekort of overschot normaliseren: Daarnaast is het mogelijk om bij een tekort of juist teveel aan bepaalde hormonen dit te normaliseren.

Depressies & slaapproblemen: Het cortisol hormoon, dat  – zoals uit recentelijk Nederlands onderzoek is gebleken – in veel gevallen depressies kan veroorzaken bij een te hoog gehalte kan dus met de frequentie behandelingen afgebroken worden. Met het testen komt regelmatig naar voren dat mensen met slaapproblemen gebaat kunnen zijn bij een frequentiebehandeling van de hypothalamus die als het ware met elektromagnetische frequenties gereset kan worden.

Maag-, darm, vermoeidheid klachten: Als er nog geen oorzaak gevonden is bij neurologisch en maag/darm onderzoek dan is het nog niet zo dat er geen fysieke aandoeningen zijn. Middels testen kan bekeken worden of er toch bepaalde pathogene micro-organismen ten grondslag liggen aan de klachten. Indien uit de test komt dat het bijvoorbeeld om een virus of bacterie gaat, dan kan dit met de frequentiebehandelingen afgebroken worden.

Kankerpatiënten: Vaak blijken uit test dat kanker is veroorzaakt door pathogene micro-organismen als virussen. Dit kan een gesystematiseerd virus zijn die zich dan ook nog gelokaliseerd heeft in een bepaald orgaan, zoals de prostaat, longen, huid, maag, darmen of pancreas. Het is mogelijk om middels een test te ontdekken of er een pathogeen virus in het systeem is. Daarnaast kunnen ook de frequenties uitgetest worden van de kankercellen. Een complementair behandelplan bij kanker bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is middels een serie frequentiesessies het afbreken van het (gesystematiseerde en gelokaliseerde) virus. Als dit volbracht is kunnen de kankercellen afgebroken worden met een specifiek uitgeteste frequentie. Deze sessies worden ondersteund met de activatie van het LEM proteïne, dat ontdekt is als het proteïne dat de T-cellen in grote hoeveelheden aanmaakt om kankercellen en pathogene microben sneller af te kunnen breken (lees meer over het LEM proteïne in het artikel LEM proteine tegen kanker). Omdat er veel afvalstoffen cq. dood virus- en celmateriaal vrijkomt in het lichaam tijdens de behandelingsfase en ook nog 6 a 8 weken na de laatste frequentiesessies is het belangrijk dat vanaf de eerste sessies tot mogelijk 2 maanden na de laatste sessie minimaal 2 liter water per dag te drinken. Dit om al het afval af te kunnen voeren door nieren en darmen. Zo ook is het wenselijk om bewust te zijn welke voedingstoffen in voedsel en drinken juist kankercellen doen vermeerderen. En welke voedingstoffen en supplementen juist bevorderend zijn voor een verhoogd immuunsysteem en een sneller herstel van de ziekte. De frequentiebehandelingen zijn dus geschikt voor kankervormen die ontstaan zijn door pathogene micro-organismen.

Auto-immuunziektes: Het immuunsysteem herkent het verschil tussen lichaamseigen cellen en indringers niet meer en het afweersysteem maakt antistoffen tegen het eigen weefsel aan. De oorzaak van deze stoornis kan een pathogeen micro-organisme zoals bijvoorbeeld een virus zijn. Door het bestrijden van zo’n virus met de exacte frequentie kan het virus afgebroken worden, zodat het immuunsysteem tot ‘rust’ kan komen en het lichaam weer kan herstellen. Organen die beschadigd zijn kunnen dan ook weer tot rust komen.

Fibromyalgia: Fibromyalgia is een chronische ziekte met pijn in vrijwel het hele lichaam. De symptomen zijn chronische pijn,griepachtig gevoel, vermoeidheid, speciale pijnpunten op het lichaam, hoofdpijn, vaak voorkomende infecties en vaak in latere stadia ook verwarring, depressie, angsten en slaapstoornissen. Met het testen kan ontdekt worden of de Fibromyalgia wordt veroorzaakt door een virus, dat mogelijk al langer in het lichaam verblijft en gesystematiseerd is. Indien er op een virus getest is en de frequentie bepaald. Dan zijn frequentiebehandelingen mogelijk om het virus af te breken.

Ontstekingen: het genezingsproces bij ontstekingen kan ondersteunt worden door vernietiging van de bacteriën die de ontsteking veroorzaken.

Diabetes: Volgens de onderzoeker en natuurgeneeskundige Dr. Hulda R. Clark kan er bij iemand met diabetes sprake zijn van een virus of een parasiet (eurytrema pancreaticum) in de pancreas (alvleesklier), ook kan er een schimmel (sorghum) in de pancreas of in de eilandjes van langerhans geconstateerd worden. Nadat de bij diabetes geteste micro-organismen zoals virussen, schimmels en/of bacteriën volledig zijn afgebroken met een serie frequentiebehandelingen kan de gezondheid en het herstel nog verder bevorderd worden met mogelijke lever-, gal-, darm- en nierreiniging processen.

Ziekte van Lyme: De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door spiraalvormige bacteriën (spirocheten) van het genus Borrelia. Vele symptomen van de ziekte van Lyme lijken op Toxoplasmose of andere ziektes. Met het testen kan gekeken worden of er een virus of bacterie ten grondslag ligt aan de klachten en de verslechterende gezondheid en organen. De exacte frequentie van dergelijke pathogene micro-organismen kunnen uitgetest worden en het virus kan afgebroken worden zodat het immuunsysteem en de aangetaste organen weer tot rust kunnen komen en er weer een opwaartse spiraal in gezondheid kan volgen.

Salmonella / Legionella: Door ontbrekende hygiëne, zoals door sproeisystemen in supermarkten (buitenland) of zoals in Nederland wel eens voorkomt bij tuincentra kan men besmet raken met de Legionella- of Salmonellabacterie. Dat kan leiden tot hevige infecties in maag en darmen. Dit zijn bacteriën, en deze ziekteverwekkers kunnen middels frequentiebehandelingen afgebroken worden.

HIV/Aids: De veroorzaker van aids is het humaan immunodeficientievirus(HIV). Het vernietigd T4 lymfozyten waardoor het immuunsysteem niet meer goed werkt en het lichaam vatbaar wordt voor verschillende infectieziektes. Per individu kan de exacte frequentie van het virus getest worden. Middels frequentiebehandelingen kan de verspreiding van het virus geremd worden, en het virus kan stap voor stap afgebroken worden. Indien bij een met HIV besmette patiënt ook al Aids gediagnosticeerd is, dan kunnen veel van de klachten na de frequentiebehandelingen verminderen en mogelijk ook verdwijnen. Reeds beschadigde organen kunnen dan tot rust komen en de gerelateerde klachten neutraal blijven en mogelijk ook wat verbeteren.

Toxoplasmose: Toxoplasmose wordt door een pathogeen (type Toxplasmosis Gondii uit Chilomastix cysten) veroorzaakt. Deze ziekte is een veel voorkomende ziekte die niet vaak herkend wordt omdat de symptomen lijken op ziekteverschijnselen die bij ziekten zoals ALS, Hashimoto, MS en andere auto-immuunziekten optreden. Als het virusachtige protozoa langer in het lichaam verblijft dan is er sprake van een systematisering van het virus, het hele systeem of organisme wordt er door beïnvloed. Symptomen die dan optreden kunnen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten, zenuwpijn, depressie of angsten, soms zijn ook de ogen betrokken. Uiteindelijk tast zo’n gesystematiseerd virus meerdere orgaanstelsels in het lichaam aan. Van het pathogene micro-organisme dat de Toxoplasmose veroorzaakt kan de exacte frequentie uitgetest worden, en middels frequentiebehandelingen volledig afgebroken worden. Na de behandelingen kan een periode volgen van herstel van een groot deel van de klachten. Het immuunsysteem en reeds beschadigde lichaamsdelen (ogen, oren e.a.) of organen ( bijv. schildklier) kunnen weer tot rust komen en er kan stabilisatie of soms ook lichte verbetering optreden.

Chronische klachten en ziektes: Vaak zijn gifstoffen, gesystematiseerde virussen of andere en meerdere pathogene micro-organismen de oorzaak. Dit kan getest worden, en indien er sprake is van pathogene microben, dan kunnen die met frequentiebehandelingen afgebroken worden.

Chronische hoofdpijnen: Chronische hoofdpijnen kunnen verschillende oorzaken hebben zoals zenuwbeklemmingen in de nek maar vaak zijn ze ook bijverschijnsel van gesystematiseerde virussen in het lichaam. Dit kan getest worden en indien er pathogene microben aan ten grondslag liggen, dan kan dat mfrequentiebehandelingen afgebroken worden.

Stoppen met Roken: Het is mogelijk om de drang tot roken te verminderen en daarmee het stoppen met roken succesvol te kunnen ondersteunen. Neurotransmitters gaan met de juiste geteste frequentie in resonantie zodat de zin in roken uitblijft.

Frequentie Therapie – NL

FREQUENTIE THERAPIE of frequentie behandelingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke ontwikkelingen in resonantietherapieën van Raymond Rife, Hulda Clark, Wilhelm Reich, Nicola Tesla en Meg Patterson. Het uitgangspunt is dat alles een specifieke eigen trilling, resonantie/frequentie heeft, zo ook gifstoffen en virussen, bacteriën, schimmels en andere pathogene micro-organismen*. De trillingen kunnen worden bepaald door toegepaste kinesiologie en ook door geavanceerde (para)medische apparatuur. Deze trillingen/frequenties worden door het lichaam herkend. Door het ‘bestoken’ van een gifstof/pathogeen met zijn eigen frequentie valt deze uit elkaar en/of wordt inactief. Dit is een effectieve manier om resistente bacteriën te behandelen en ook virussen, schimmels e.d. Zodra het gif/pathogeen is afgebroken kan het lichaam weer herstellen, en reeds beschadigde organen tot rust komen. Met frequentiebehandelingen is het ook mogelijk om een tekort of juist teveel aan bepaalde hormonen te normaliseren, zoals bijvoorbeeld het cortisol hormoon, dat  – zoals uit recentelijk Nederlands onderzoek is gebleken – in veel gevallen depressies kan veroorzaken. Met frequentiebehandelingen kunnen nier- en galstenen afgebroken worden en is het mogelijk om de drang tot roken te verminderen en daarmee het stoppen met roken succesvol te kunnen ondersteunen.

* Pathogenen zijn ziekteverwekkers. Pathogene micro-organismen (microben) zoals virussen, bacteriën, schimmels (candida albicans), parasieten (protozoën) en helminthen (filaria) kunnen bestreden/afgebroken worden met de frequentiebehandelingen.

Veel ziektes zijn veroorzaakt door virussen en bacteriën, laat je testen.

Deze methode is bijzonder geschikt voor het effectief behandelen voor mogelijke verbeteringen van klachten tot genezing van uiteenlopende ziektes, indien die ontstaan zijn door resistente bacteriën of virussen, schimmels, protozoën, filaria e.d. Virussen en bacteriën die behandeld kunnen worden zijn onder andere het epstein Barr virus, adenovirus, griep, HIV virus, maagbacteriën (ecoli of helicobacter), legionella, salmonella, borrelia burgdorferie, pneumokokken, streptokokken enzovoorts.

Welke ziektes kunnen te maken hebben met virussen of bacteriën?

De ziektes die te maken kunnen hebben met pathogene micro-organismen zijn onder andere de ziekte van lyme, fibromyalgie, diverse soorten kanker, auto-immuunziektes waaronder ook hashimoto of lupus, aids, diabetes, griep, longontsteking, tuberculose, toxoplasmose, en uiteenlopende chronische aandoeningen als een spastische darm of vermoeidheid, reumatische artritis, hoofdpijnen etc. In de bijlage bij dit document is een lijst met voorkomende ziektes, waarvan pathogene micro-organismen de oorzaak kunnen zijn en in dat geval afgebroken kunnen worden met frequentiebehandelingen. Deze lijst is niet volledig!

Ontdek of er een virus of bacterie aan je klachten ten grondslag ligt

Indien er al in onderzoek een gifstof of pathogeen (virus, bacterie, schimmel of parasiet) geconstateerd is, dan is deze methode van frequentiebehandeling effectief om dit te bestrijden en af te breken. Indien de oorzaak van het ziektebeeld nog niet is vastgesteld, dan kan na het testen blijken of er een gifstof of pathogeen aan de ziekte ten grondslag ligt, die dan mogelijk al lang in het lichaam en de cellen woekerden. Het  afweer of immuunsysteem verzwakt dan en het lichaam kan het virus niet zelf meer bestrijden. Het verspreid zich dan in steeds meer cellen in het lichaam, en verwordt uiteindelijk tot een gegeneraliseerd oftewel gesystematiseerd virus (het beïnvloed je gehele systeem). Dan kan het op vele plaatsen in het lichaam klachten veroorzaken, zoals reumatische artritis, spierpijnen, hoofdpijn enzovoort. In die fase ontstaan de uiteenlopende pijnklachten, omdat het virus in het lichaam is gebleven. Die virussen en bacteriën kunnen cellen muteren of tasten cellen/organen aan en zo komen er na jaren steeds ernstigere klachten en kunnen er auto-immuunziektes ontstaan zoals hashimoto of lupus e.a. De klachten kunnen toegewezen worden aan dergelijke immuunziektes, edoch kan blijken dat er al veel eerder een virus of bacterie woekerde en dat dit de uiteindelijke oorzaak is voor het falen van schildklier of andere organen. Indien uit testen blijkt dat de klachten mogelijk wel veroorzaakt zijn door een gifstof of pathogene microbe, dan kunnen de microben met de frequentiebehandelingen bestreden worden.

Wat is de oorsprong van frequentietherapie?

Frequentietherapie of resonantietherapie is een elektromagnetische therapie die o.a. uitgaat van de gedachte dat pathogene microben een rol spelen bij het ontstaan en verspreiden van uiteenlopende ziektes. Grote namen in het onderzoek naar resonantietherapie en aanverwante therapieën zijn George Lakhovsky, Wilhelm Reich en Nikola Tesla (uitvinder van o.a. de wisselstroom en de radio), Hulda Clark, Antoine Prioré en Raymond Rife. Steeds meer moderne wetenschappers en gezondheidspraktijken hebben deze behandelmethodes opgepikt en voortgezet. Vaak werken ze onder de benaming “Rife”.

Wat doet een Rife installatie?

De Rife-apparatuur richt zich op de frequenties van het gifstof of de pathogene microben in het lichaam. Met de geavanceerde apparatuur is het mogelijk om de frequentie van het pathogeen exact af te stellen. Deze frequenties worden als geluidsgolven ‘losgelaten’ op het lichaam, en de betreffende organismen gaan in resonantie en worden vernietigd – eigenlijk net zoals een glas kan breken door een bepaalde muzieknoot of toon (frequentie). Behandelingen met specifiek geteste frequenties  veroorzaken geen bijwerkingen. Het is voor iedereen geschikt, behalve voor mensen met een pacemaker. Het is mogelijk om in onze praktijk een op Rife gespecialiseerde therapie te volgen. Deze therapieën zijn eenvoudig en zachtaardig: je zit in de stoel en laat de elektromagnetische kracht door je heen gaan middels handels die je in je handen vasthoud. Sommige mensen voelen tijdens de sessie wat prikkelingen in de handen en/of in het lichaam, sommige voelen niets. Het signaal gaat door de huid naar de bloedvaten, geleid door het ijzer in de hemoglobine van het bloed. Afhankelijk van de benodigde behandeling kan er een spoel toegevoegd worden aan de installatie en gericht worden op die delen waar extra resonantie nodig is, bijvoorbeeld op de maag, schildklier of de borst en de tymus. Door opeenvolgende behandelingen met een rusttijd van 4 tot 7 dagen worden de pathogene organismen in etappes afgebroken.

Is een frequentie behandeling schadelijk of zijn er bijwerkingen?

De behandelingen zijn niet schadelijk en kunnen door vrijwel iedereen ondergaan worden.  Het enige is dat we informeren bij iedere klant of ze een pacemaker hebben, want dan is er in principe geen behandeling mogelijk. Na de eerste behandeling is de effectiviteit van het pathogeen al sterk verminderd. Omdat een en ander in beweging komt kunnen er tijdens, tussen en na de behandelingen reacties/symptomen in het lichaam merkbaar zijn en krachtiger worden, die gerelateerd zijn aan de ziekte. Dit is gebruikelijk.

Testen & Frequentiebehandelingen

Je kunt bij Susanne Fink terecht voor een intake gesprek (of via telefoon). De volgende stap is dan om te testen of er sprake is van een gifstof of pathogeen. De trilling (frequentie) van het gifstof of pathogeen kan worden bepaald door toegepaste kinesiologie en door geavanceerde (para)medische apparatuur. Mocht dan blijken dat er sprake is van een virus, bacterie of schimmel e.a., dan is het mogelijk om  met de ‘Rife’ installatie in de praktijk in Amstelveen of Aalsmeer dit virus in een serie van meestal 4 tot 8 behandelingen met een aantal dagen tot een week ertussen in etappes af te breken. In de tussentijd dienen de afvalstoffen in het lichaam afgevoerd te worden door nieren, lever, darmen waarvoor men dan elke dag 2 tot 3 liter water drinkt. Kort na de behandelperiode kan het merkbaar worden dat de neerwaartse spiraal beëindigd is en je je steeds beter gaat voelen. Afhankelijk van hoe diep het virus zich al verspreid had, duurt het daarna 1 tot 3 maanden tot de primair aan het virus (of andere microbe) gerelateerde pijnklachten zijn verminderd of mogelijk zijn verdwenen. Aansluitend is het goed, maar niet noodzakelijk, om na de behandelingen een rauwkost kuur te volgen van 1 tot 3 weken ,wat wederom zorgt voor ontgiften en het immuunsysteem versterkt. Als de gifstof of het pathogeen succesvol verwijderd is, dan kan ook het woekerende ziekteproces stoppen. In dat geval herstelt men van uiteenlopende klachten, het immuunsysteem versterkt en de schade die reeds verricht is aan bepaalde organen (schildklier, oren, ogen, nieren etc.) kan dan meer tot rust komen. Bijvoorbeeld een cliënt met Toxoplasmose, waar de ziekteverwekker oftewel het pathogene gesystematiseerde virus volledig weg is door de behandeling, zal dan kunnen herstellen van de meeste klachten zoals bijvoorbeeld reumatische pijnen, zenuwpijnen, ontstekingen, gewrichtsklachten, vermoeidheid, hoofdpijnen etc. De neerwaartse spiraal is dan gestopt en er volgt een herstelperiode en een verbeterd lichamelijk welbevinden, je gaat je weer gezonder en energieker voelen. Blijvende schade die eerder door het virus aangericht waren aan schildklier, ogen, oren (tinnitus) en dergelijke stabiliseren zich en kunnen vanwege het aangesterkte immuunsysteem soms ook lichtelijk verbeteren. Na de frequentiebehandelingen en de herstelperiode kunnen klachten die vaak als blijvende schade gezien worden, zoals schildklier, tinnitus of bepaalde pijnklachten wel verder doorbehandeld worden middels hypnosetherapie en energetische behandelingen om verdere verbeteringen te bewerkstelligen.

Hoe gaan we te werk?

Lees meer op Gezondheidscheck

Hoeveel frequentiebehandelingen zijn er nodig?

Frequentiebehandelingen variëren meestal van 3 tot 7 sessies van 30 tot 90 minuten met 3 tot 7 dagen ertussen. Dit kan afwijken en soms worden er meerdere pathogenen (bijvoorbeeld een virus en een schimmel) ontdekt die in twee cyclussen, dus achter elkaar behandeld dienen te worden. Dus na het testen is duidelijk hoelang, hoe vaak en met welke tussenpozen.

De rife/tesla installatie voor de frequentiebehandelingen is ontwikkeld door een Nederlandse praktijk in Portugal. Deze methode is niet bekend bij uw zorgverzekeraar en kan niet gedeclareerd worden, zo ook niet onder uw eventuele aanvullende verzekering met dekking complementaire zorg.

Belangrijk!

Bij cliënten met een pacemaker zijn er

geen frequentiebehandelingen mogelijk.

Tijdens een zwangerschap zijn er

geen frequentiebehandelingen mogelijk.


Emotionele & mentale oorzaken en transformaties

Fysieke klachten en ziektes zijn volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen volgens 35 tot 50% te wijten aan mentale en emotionele blokkades of trauma. Als iemand bijvoorbeeld kampt met een langer durende ernstige ziekte dan zijn er fases waarbij het bewustzijn verruimt en uiteindelijk andere dingen in het leven belangrijker zijn geworden. In zo’n proces kan het zijn dat mensen bepaalde vastgehouden emoties los kunnen laten, andere belangen, als voor de ziekte, voorop stellen en met nieuwe inzichten tot nieuwe waarden komen. Ook kan het zijn dat langdurige ziektes een weerslag hebben op het mentaal emotionele welbevinden en somberheid, depressies of andere emoties teweegbrengen. In onze praktijk helpen wij mensen met hun emotioneel mentale transformaties. Daarnaast ondersteunen wij patiënten hun pijnen te verlichten middels hypnose, energetische behandelingen en het aanleren van diverse technieken die je daarna makkelijk zelf kunt toepassen. Behalve de frequentie behandelingen bieden we, indien gewenst, deze aanvullende hulp. Dit is optioneel.

 

 ——————————————- BIJLAGE———————————————————————

BIJLAGE 1: Welke ziektes kunnen te maken hebben met virussen of bacteriën?

De ziektes die te maken kunnen hebben met pathogene micro-organismen zijn onder andere de ziekte van lyme, fibromyalgie, diverse soorten kanker, auto-immuunziektes waaronder ook hashimoto of lupus, aids, diabetes, griep, longontsteking, tuberculose, toxoplasmose, en uiteenlopende chronische aandoeningen als een spastische darm of vermoeidheid, reumatische artritis, hoofdpijnen enzovoorts.

Nier- en galstenen: Met de frequentiebehandelingen kunnen ook nier- en galstenen weggehaald worden, met 1,5 tot 2 millimeter per behandeling, bij succes is een operatie daarna niet meer nodig.

Hormonen tekort of overschot normaliseren: Daarnaast is het mogelijk om bij een tekort of juist teveel aan bepaalde hormonen dit te normaliseren.

Depressies & slaapproblemen: Het cortisol hormoon, dat  – zoals uit recentelijk Nederlands onderzoek is gebleken – in veel gevallen depressies kan veroorzaken bij een te hoog gehalte kan dus met de frequentie behandelingen afgebroken worden. Met het testen komt regelmatig naar voren dat mensen met slaapproblemen gebaat kunnen zijn bij een frequentiebehandeling van de hypothalamus die als het ware met elektromagnetische frequenties gereset kan worden.

Maag-, darm, vermoeidheid klachten: Als er nog geen oorzaak gevonden is bij neurologisch en maag/darm onderzoek dan is het nog niet zo dat er geen fysieke aandoeningen zijn. Middels testen kan bekeken worden of er toch bepaalde pathogene micro-organismen ten grondslag liggen aan de klachten. Indien uit de test komt dat het bijvoorbeeld om een virus of bacterie gaat, dan kan dit met de frequentiebehandelingen afgebroken worden.

Kankerpatiënten: Vaak blijken uit test dat kanker is veroorzaakt door pathogene micro-organismen als virussen. Dit kan een gesystematiseerd virus zijn die zich dan ook nog gelokaliseerd heeft in een bepaald orgaan, zoals de prostaat, longen, huid, maag, darmen of pancreas. Het is mogelijk om middels een test te ontdekken of er een pathogeen virus in het systeem is. Daarnaast kunnen ook de frequenties uitgetest worden van de kankercellen. Een complementair behandelplan bij kanker bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is middels een serie frequentiesessies het afbreken van het (gesystematiseerde en gelokaliseerde) virus. Als dit volbracht is kunnen de kankercellen afgebroken worden met een specifiek uitgeteste frequentie. Deze sessies worden ondersteund met de activatie van het LEM proteïne, dat ontdekt is als het proteïne dat de T-cellen in grote hoeveelheden aanmaakt om kankercellen en pathogene microben sneller af te kunnen breken (lees meer over het LEM proteïne in het artikel LEM proteine tegen kanker). Omdat er veel afvalstoffen cq. dood virus- en celmateriaal vrijkomt in het lichaam tijdens de behandelingsfase en ook nog 6 a 8 weken na de laatste frequentiesessies is het belangrijk dat vanaf de eerste sessies tot mogelijk 2 maanden na de laatste sessie minimaal 2 liter water per dag te drinken. Dit om al het afval af te kunnen voeren door nieren en darmen. Zo ook is het wenselijk om bewust te zijn welke voedingstoffen in voedsel en drinken juist kankercellen doen vermeerderen. En welke voedingstoffen en supplementen juist bevorderend zijn voor een verhoogd immuunsysteem en een sneller herstel van de ziekte. De frequentiebehandelingen zijn dus geschikt voor kankervormen die ontstaan zijn door pathogene micro-organismen.

Auto-immuunziektes: Het immuunsysteem herkent het verschil tussen lichaamseigen cellen en indringers niet meer en het afweersysteem maakt antistoffen tegen het eigen weefsel aan. De oorzaak van deze stoornis kan een pathogeen micro-organisme zoals bijvoorbeeld een virus zijn. Door het bestrijden van zo’n virus met de exacte frequentie kan het virus afgebroken worden, zodat het immuunsysteem tot ‘rust’ kan komen en het lichaam weer kan herstellen. Organen die beschadigd zijn kunnen dan ook weer tot rust komen.

Fibromyalgia: Fibromyalgia is een chronische ziekte met pijn in vrijwel het hele lichaam. De symptomen zijn chronische pijn,griepachtig gevoel, vermoeidheid, speciale pijnpunten op het lichaam, hoofdpijn, vaak voorkomende infecties en vaak in latere stadia ook verwarring, depressie, angsten en slaapstoornissen. Met het testen kan ontdekt worden of de Fibromyalgia wordt veroorzaakt door een virus, dat mogelijk al langer in het lichaam verblijft en gesystematiseerd is. Indien er op een virus getest is en de frequentie bepaald. Dan zijn frequentiebehandelingen mogelijk om het virus af te breken.

Ontstekingen: het genezingsproces bij ontstekingen kan ondersteunt worden door vernietiging van de bacteriën die de ontsteking veroorzaken.

Diabetes: Volgens de onderzoeker en natuurgeneeskundige Dr. Hulda R. Clark kan er bij iemand met diabetes sprake zijn van een virus of een parasiet (eurytrema pancreaticum) in de pancreas (alvleesklier), ook kan er een schimmel (sorghum) in de pancreas of in de eilandjes van langerhans geconstateerd worden. Nadat de bij diabetes geteste micro-organismen zoals virussen, schimmels en/of bacteriën volledig zijn afgebroken met een serie frequentiebehandelingen kan de gezondheid en het herstel nog verder bevorderd worden met mogelijke lever-, gal-, darm- en nierreiniging processen.

Ziekte van Lyme: De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door spiraalvormige bacteriën (spirocheten) van het genus Borrelia. Vele symptomen van de ziekte van Lyme lijken op Toxoplasmose of andere ziektes. Met het testen kan gekeken worden of er een virus of bacterie ten grondslag ligt aan de klachten en de verslechterende gezondheid en organen. De exacte frequentie van dergelijke pathogene micro-organismen kunnen uitgetest worden en het virus kan afgebroken worden zodat het immuunsysteem en de aangetaste organen weer tot rust kunnen komen en er weer een opwaartse spiraal in gezondheid kan volgen.

Salmonella / Legionella: Door ontbrekende hygiëne, zoals door sproeisystemen in supermarkten (buitenland) of zoals in Nederland wel eens voorkomt bij tuincentra kan men besmet raken met de Legionella- of Salmonellabacterie. Dat kan leiden tot hevige infecties in maag en darmen. Dit zijn bacteriën, en deze ziekteverwekkers kunnen middels frequentiebehandelingen afgebroken worden.

HIV/Aids: De veroorzaker van aids is het humaan immunodeficientievirus(HIV). Het vernietigd T4 lymfozyten waardoor het immuunsysteem niet meer goed werkt en het lichaam vatbaar wordt voor verschillende infectieziektes. Per individu kan de exacte frequentie van het virus getest worden. Middels frequentiebehandelingen kan de verspreiding van het virus geremd worden, en het virus kan stap voor stap afgebroken worden. Indien bij een met HIV besmette patiënt ook al Aids gediagnosticeerd is, dan kunnen veel van de klachten na de frequentiebehandelingen verminderen en mogelijk ook verdwijnen. Reeds beschadigde organen kunnen dan tot rust komen en de gerelateerde klachten neutraal blijven en mogelijk ook wat verbeteren.

Toxoplasmose: Toxoplasmose wordt door een pathogeen (type Toxplasmosis Gondii uit Chilomastix cysten) veroorzaakt. Deze ziekte is een veel voorkomende ziekte die niet vaak herkend wordt omdat de symptomen lijken op ziekteverschijnselen die bij ziekten zoals ALS, Hashimoto, MS en andere auto-immuunziekten optreden. Als het virusachtige protozoa langer in het lichaam verblijft dan is er sprake van een systematisering van het virus, het hele systeem of organisme wordt er door beïnvloed. Symptomen die dan optreden kunnen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten, zenuwpijn, depressie of angsten, soms zijn ook de ogen betrokken. Uiteindelijk tast zo’n gesystematiseerd virus meerdere orgaanstelsels in het lichaam aan. Van het pathogene micro-organisme dat de Toxoplasmose veroorzaakt kan de exacte frequentie uitgetest worden, en middels frequentiebehandelingen volledig afgebroken worden. Na de behandelingen kan een periode volgen van herstel van een groot deel van de klachten. Het immuunsysteem en reeds beschadigde lichaamsdelen (ogen, oren e.a.) of organen ( bijv. schildklier) kunnen weer tot rust komen en er kan stabilisatie of soms ook lichte verbetering optreden.

Chronische klachten en ziektes: Vaak zijn gifstoffen, gesystematiseerde virussen of andere en meerdere pathogene micro-organismen de oorzaak. Dit kan getest worden, en indien er sprake is van pathogene microben, dan kunnen die met frequentiebehandelingen afgebroken worden.

Chronische hoofdpijnen: Chronische hoofdpijnen kunnen verschillende oorzaken hebben zoals zenuwbeklemmingen in de nek maar vaak zijn ze ook bijverschijnsel van gesystematiseerde virussen in het lichaam. Dit kan getest worden en indien er pathogene microben aan ten grondslag liggen, dan kan dat mfrequentiebehandelingen afgebroken worden.

Stoppen met Roken: Het is mogelijk om de drang tot roken te verminderen en daarmee het stoppen met roken succesvol te kunnen ondersteunen. Neurotransmitters gaan met de juiste geteste frequentie in resonantie zodat de zin in roken uitblijft.

Lees meer op de pagina Gezondheidscheck