Emotioneel vrij met de BUR Methode ©

De uitleg in dit blog kan verheldering brengen in je zoektocht naar oplossingen van je probleem of inzicht in hoe je je doelen, wensen en dromen kunt bereiken.  In drie fases en negen stappen verheldert de BUR Methode © de weg naar emotionele vrijheid. Het model geeft zowel de cliënt als de therapeut, behandelaar of coach inzicht in welke fase je je bevindt, verheldert het de valkuilen voor zowel cliënt als therapeut en biedt de oplossingen en inzichten van waar je staat in het oplossen van het probleem.

De BUR Methode © is een bewustwordingsproces.

Wat hieronder beschreven staat zal je helderheid verschaffen, nieuwe inzichten geven over waar jij tegen aanloopt. Dus of je nu bij ons in de praktijk komt, of elders. Deze informatie kan jou en je behandelaar helpen om tot betere resultaten te komen en diepere transformaties.

Emotioneel vrij met de BUR Methode ©
9 stappen in 3 fases

FASE I: IDENTIFICEER HET PROBLEEM

STAP 1: Wat is je probleem? Wat is je verhaal?
STAP 2: Wat is écht je probleem? Helderheid over diepere oorzaken. AHA-moment.
STAP 3: Wat zijn je onderliggende beperkende overtuigingen? Wat zijn je strategieën?

FASE II: TRANSFORMATIE VAN DE MENTAAL/EMOTIONELE BLOKKADES

STAP 4: Own* je het échte probleem, de dieperliggende gevoelens? Wil je dit echt oplossen?
STAP 5: Wat is de positieve intentie van je probleem, overtuiging en gedrag? Own* je dit?
STAP 6: Wat wil je wél? Wie ben jij, wat doe jij als bevrijd bent van je probleem? Own* je dit?
STAP 7: Dé Transformatie, het volledig loslaten van de emotionele blokkades!

FASE III: DE OPLOSSING; IMPLEMENTATIE VAN NIEUW GEDRAG

STAP 8: Implementatie van de nieuwe overtuigingen, gedrag en strategieën!
STAP 9: Volledige (her)integratie van de nieuwe kracht! Het keerpunt.
(STAP 10: Coaching traject voor begeleiding op je nieuwe pad)

* Ownen
Ownen is het ‘bezitnemen van…’, het ‘erkennen en inzien van…’ Ownership is eigenaarschap. Het erkennen en inzien dat er diepere gevoelens (pijnen) in jouw leven en je omgeving dit kan triggeren. Disownen is het niet volledig erkennen en de oorzaken buiten jezelf zoeken. Dit is geen ontkenning van het feit dat er gebeurtenissen kunnen zijn geweest (waar je nog wel of helemaal niet meer bewust van bent) die ten grondslag liggen, de imprint voor soms letterlijke overlevingsstrategieën. Pas als je je diepere gevoelens, je gedrag, de positieve intentie hiervan kunt ownen, dan pas is het mogelijk om het volledig los te laten. Dit is de crux voor volledige transformatie en hier zijn zich nog maar weinig hulpverleners (en hun clienten) volledig van bewust! In 2016 introduceerde ik de BUR Methode en het begrip ownen binnen het Hypnose Instituut Nederland. Inmiddels is het een belangrijke basis geworden binnen de opleidingen van het Hypnose Instituut Nederland en de seminars van de eigenaar Edwin Selij en in zijn boek Breek je Vrij.

Inzichten in je problemen, vooruitzichten naar de oplossingen

Met uiteenlopende technieken verkennen we de eerste zes stappen. Als dat helder voor je is, en je je bewust bent geworden van de diepere lagen, de positieve intentie van je probleem en je gedrag en je volledig kunt erkennen dat je dat nu wilt veranderen en ook weet wie je (weer) zult zijn zonder je problemen….

Dan zijn alle voorwaarden gecreëerd voor stap 7, dé transformatie sessie! Eenmaal bevrijd van de diepere toxische emoties is het nu wel makkelijk geworden om de verandering te vervolmaken!

Hier volgt een beknopte uitleg van dit bewustwordingsproces.

FASE I: IDENTIFICEER HET PROBLEEM

STAP 1: Wat is je probleem? Wat is je verhaal?

In de eerste fase leggen we het echte probleem bloot. Voor een vlotte voortgang is het nuttig om vooraf aan de eerste sessie het speciale BUR-intakesheet in te vullen. Dit geeft namelijk inzicht voor jezelf en voor ons in de eerste sessie om gericht met je aan de slag te gaan. We nemen aandacht voor je verhaal en ontdekken daarmee wat er op dieper niveau speelt.

STAP 2: Wat is écht je probleem? Helderheid over diepere oorzaken. AHA-moment.

De bron voor je denken, je gedrag en de terugkerende patronen in je leven ligt vaak verborgen in je diepere gevoelsleven. We achterhalen dit palet aan gevoelens en emoties middels speciale vraagtechnieken en technieken om contact te maken met je onbewuste maken we samen helder wat er écht aan de hand is. Behalve dat dit inzicht geeft kan dit in sommige gevallen ook tot een zogenaamde ‘AHA erlebnis’ leiden. De realisatie dat je de essentie hebt doorgrond, bewust bent geworden wat er nu werkelijk aan de hand is. Het diepere gevoel of emotie komt naar boven.

STAP 3: Wat zijn je onderliggende beperkende overtuigingen? Wat zijn je strategieën?

De diepere lagen, de heftige gevoelens en emoties zijn de bron voor jouw overtuigingen en waarheden. Daarbij komt dat men vaak een of meerdere strategieën heeft ontwikkeld om die diepere lagen juist niet te voelen en de situaties die dat triggeren te vermijden. We ontdekken deze overtuigingen en strategie en daarmee wordt helder hoe de verbinding is met je diepere gevoelens.

Met coaching (omdenken, positief denken), reguliere therapie (cognitieve gedragstherapie) of complementaire methoden wordt vaak geprobeerd om anders tegen deze overtuigingen aan te kijken, zo ook met positieve affirmaties de beperkende overtuiging in het brein te veranderen. Dit kan dus fantastisch werken als het een losstaande overtuiging is, die bijvoorbeeld uit de jeugd is overgenomen en dus geen emotionele verbinding heeft. Echter als ze verbonden zijn aan een diepere pijn dan is het eerst nodig om dit te ontdekken, dat is beschreven in stap 2.

Er is overigens een volgorde via vrijwel elke stap kunnen we het antwoord van de overige stappen bereiken. Het plaatje is compleet, we kunnen echt aan de slag als stap 1 tot en met 6 duidelijk zijn geworden.

FASE II: TRANSFORMATIE VAN DE MENTAAL/EMOTIONELE BLOKKADES

STAP 4: Own* je het échte probleem, de dieperliggende gevoelens? Wil je dit echt oplossen?

Je hebt nu namelijk het probleem onder het probleem gevonden (stap 1 en 2). Je hebt de belemmerende overtuigingen blootgelegd en de strategie ontdekt (stap 3). Dat is fijn echter nu dient de coach of therapeut de cliënt er van bewust te maken zijn échte probleem met de overtuigingen en het gedrag volledig te ownen (stap 4).

Ownen is dus het ‘bezitnemen van…’, het ‘erkennen en inzien van…’ Ownership is eigenaarschap. Het erkennen en inzien dat er diepere gevoelens (pijnen) in jouw leven en je omgeving dit kan triggeren. Disownen is het niet volledig erkennen en de oorzaken buiten jezelf zoeken. Dit is geen ontkenning van het feit dat er gebeurtenissen kunnen zijn geweest (waar je nog wel of helemaal niet meer bewust van bent) die ten grondslag liggen en de imprint voor soms letterlijke overlevingsstrategieën. De cliënt wijst niet (meer) met de vinger naar mogelijke daders, maar zoekt het in zichzelf, wil van het gevoel af en de emoties die hij/zij voelt die in haar zelf leven.

STAP 5: Wat is de positieve intentie van je probleem, overtuiging en gedrag? Own je dit?

Want ieder probleem blijkt een positieve keerzijde te hebben en heeft je wat opgeleverd, heeft je iets gebracht. Dit is vaak onbewust en dient bewust gemaakt te worden. Juist om te ontdekken of je daarmee ook bereid bent om je probleem op te lossen, om de diepere lagen echt te transformeren en er niet een onbewuste blokkade is om eerst inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld een diepgeworteld gevoel van minderwaardigheid, gebrek aan eigenwaarde kan ertoe leiden dat iemand zich verstopt en zich niet laat zien (klein ego) of juist een grote prestatiedrift ontwikkeld en een groot verlangen naar erkenning en waardering (opgeblazen ego) waardoor zij veel presteren en bekendheid vergaren.

Diegene met het grote ego kan als positieve intentie ontdekken dat zonder de pijn die de minderwaardigheid veroorzaakt ook de prestaties en roem niet behaald zouden zijn. Dus dat kan het proces van transformatie onbewust blokkeren als het bewustzijn niet verruimd wordt dat het ook anders kan. Dat na transformatie en emotionele vrijheid er toch andere motivaties zijn en blijven.

Diegene met het kleine ego en zich niet laat zien, die kan een onbewuste blokkade hebben zijn of haar probleem niet volledig aan te willen pakken, omdat er angst is om zich te laten zien, dus buiten de comfort zone te treden en de talenten te ontwikkelen en anderen daarmee van dienst te zijn.

Dus het is na de 4 stappen ook belangrijk te achterhalen met de cliënt wat de positieve intentie is van het probleem, de overtuigingen, strategie en gedrag.

  • Wat is de functie van het probleem?
  • Wat levert het je op?
  • Wat heb je ervan geleerd?
  • Wat is ondanks de pijn de comfort zone van het probleem?
  • Wat belet het je te doen, wat je zegt te willen maar diep vanbinnen nog niet aan wenst te gaan vanwege twijfel en angst?

Pas als je je diepere gevoelens, je gedrag, de positieve intentie hiervan kunt ownen, dan pas is het mogelijk om het volledig los te laten. Dit is de crux voor volledige transformatie!

STAP 6: Wat wil je wél? Wie ben jij, wat doe jij als je bevrijd bent van je probleem? Own je dit?

Wat wil je wel voelen, wat ga je allemaal doen als je probleem er niet meer is. Wat is de nieuwe focus, doelen en wensen, zit je al op dat pad?
Er zijn mensen die dit allang weten en dan kunnen we aan de slag. Dan lossen we die blokkades op zodat de flow in doelen en wensen weer vloeit.
Echter als je het nog niet weet. Dan helpen we je dit eerst te verkennen. Als je er namelijk nog niet bij stil had gestaan, en je mogelijk dichtklapt of niet zo goed weet wat je wilt doen als je eenmaal emotioneel vrij bent dan kunnen we in deze fase de nog onontdekte pijnen blootleggen. Dus ontdekken we toch nog de diepere laag om te transformeren. Dat gaan we doen, als je kunt ownen dat je weet wat je wilt en dus ook bereid bent om uit de comfort zone te stappen die je binnen je probleem hebt gecreëerd. Kortom als jij dus vanuit je vrije wil ervoor wilt gaan om de verandering te maken.

Dus nu is de subtiele overgang van probleem naar oplossing al gemaakt, we hebben samen als het ware de weg geplaveid voor de sessie(s) waarbij we dit nu aan kunnen pakken. De oplossing waar je al lang naar op zoek was. De weg naar emotionele vrijheid.

STAP 7: Dé Transformatie, het volledig loslaten van de emotionele blokkades!

Deze stap is uiteindelijk de belangrijkste. Met deze stap wordt het probleem opgelost. In stap 1 t/m 6 is duidelijk geworden wat we dus in 1 of meer sessies willen oplossen. Het uitgangspunt in de BUR Methode is dat een cliënt voorgoed van zijn probleem verlost kan worden, indien alle stappen volbracht worden. Waar in de traditionele (positieve) psychologie cliënten leren hoe ze kunnen omgaan met hun probleem, ermee kunnen ‘dealen’ of ‘coping’ daar is de optiek van onze praktijk dat een probleem volledig opgelost kan worden en een cliënt daarna zijn denken, handelen, gedrag en gewoontes makkelijk kan aanpassen en zo ook zijn persoonlijkheid kan veranderen.

In onze praktijk hanteren en beheersen wij meerdere technieken. Eenmaal bij stap 7 is voor ons de beste methode om tot de transformatie te komen een combinatie van regressie en sjamanistische technieken illumination en extraction. Het is dus duidelijk dat er meerdere wegen naar heling en transformatie zijn, echter de wonderlijke transformaties waar je van hoort die zijn pas mogelijk als de 6 stappen doorlopen zijn. Dus diegenen die op onbewust niveau dit pad al doorlopen hebben door de jaren heen die kunnen zomaar in één sessie of door een gebeurtenis een verandering maken. Het is dus goed mogelijk dat coaching gesprekken, bespiegelingen door dierbaren hier aan bij gedragen hebben. Een therapeut die de 6 stappen kent en de technieken beheerst kan de cliënt helpen om in kortere tijd edoch in zijn of haar tempo tot volledige beklijvende transformaties te komen.

FASE III: DE OPLOSSING; IMPLEMENTATIE VAN NIEUW GEDRAG

STAP 8: Implementatie van de nieuwe overtuigingen, gedrag en strategieën!

Zodra de inzichten er zijn, het probleem is opgelost c.q. getransformeerd, en je weet wat je wilt, dan is er een voelbare ruimte in je ontstaan en eveneens is je perceptie ten goede veranderd en je bewustzijn verruimd. Er ontstaan nieuwe overtuigingen, nieuwe positieve waarheden over jezelf en je mogelijkheden. Dit is nog pril, je kunt het zien als een ‘coming out’ van eigenschappen, gevoelens en kwaliteiten die je lang niet meer kon voelen of denken. Dit kan versterkt worden middels affirmaties om de nieuwe overtuigingen tot automatische gedachten te maken en zodoende ook de gewoontes, het gedrag en uiteindelijk de persoonlijkheid ten goede te veranderen.

Dus waar positief denken hiervoor absoluut niet lukte gaat het je nu wel makkelijker af. Echter je wilt je niet laten verleiden om de echo’s uit het verleden, de gedachtes van vroeger, weer terug te halen als zich situaties voordoen waar je vroeger automatisch op reageerde.
Ook al voel je je bevrijd, lichter en beter is het belangrijk hier nog aandacht aan te besteden. Met speciale gesprekstechnieken, indirecte en directe hypnose en geleide meditaties kunnen door middel van affirmaties de nieuwe gewenste overtuigingen in korte tijd ‘geprogrammeerd’ worden en zo kan het brein de nieuwe synapsen aanmaken voor de door jou gewenste gevoelens en gedrag.

STAP 9: Volledige (her)integratie van de nieuwe kracht! Het definitieve keerpunt.

Na de transformatie ontstaat er ruimte die opgevuld kan worden met de kracht die de cliënt mist, nodig heeft. En dit vervolgens kan integreren. In het sjamanisme is deze stap succesvol te maken met een soul retrieval sessie, waar de cliënt zich herenigd met dat deel van zichzelf wat zich ooit afscheidde, toen de cliënt trauma beleefde, de imprint en/of de trigger voor het ongewenste en reeds getransformeerde gevoel en gedrag.
Nu je bewezen hebt, dat je de verandering vanuit vrije wil wenst te maken is het in onze optiek zo dat je er rijp voor bent om dat deel van jezelf weer terug te halen wat lang niet meer bij je was. Vanuit het sjamanisme is dat het zielsdeel, vanuit de voice dialoque of parts therapy is dat het deel van jezelf dat je nog niet erkende (disownde) en dit deel staat voor een bepaalde kracht die je ontbeerde, die je volgens jezelf en soms ook anderen miste. We noemen het hier wel nieuwe kracht, echter in onze optiek is het uiteindelijk een essentie van jezelf die je terughaalt en weer integreert. Je zult dit ook als zodanig ervaren.

We hebben je als het ware van het doodlopende pad van de rode draad van je probleem naar het nieuwe pad, de rode draad van je wensen en dromen gebracht. Je bent je weer beter gaan voelen, er is weer meer flow in je leven. Je bent inmiddels al weer bijna vergeten waar je destijds tegen aanliep en wat mogelijk al jaren of decennialang of soms zelfs zolang als je heugde je leven beheerste.

Dat is prima. Het probleem is nu niet meer in je systeem.

Op naar het volgende level….

(STAP 10: Coaching traject voor begeleiding op je nieuwe pad)

We werken ook met clienten die al goed weten wat ze willen en ons nodig hebben als (bedrijfs)coach, klankboord om ze op weg te helpen. De belemmeringen en uitdagingen die ze tegenkomen worden dan met diepere sessies en volgens de BUR Methode getransformeerd.

Cliënten die met problemen kwamen zijn nog voornamelijk gefocust op het probleem. Het was ernstig genoeg om er hulp voor te vragen bij een of al meerdere therapeuten. Het zijn mogelijk ook problemen die als patronen in relaties en werk terugkeerden en het is de cliënt nu weer overkomen. In die fase is een cliënt niet bezig met zijn missie, zijn passies en talenten. Het is ondergesneeuwd door het probleem en de gevoelens die erbij komen.

In onze optiek is er altijd een rode draad in ieders leven. Dat wat je wenst te leren en dus wilt transformeren. Terugkerende patronen zijn de rode draad voor de levenslessen die we willen leren. Bijvoorbeeld problemen in relaties lijken zich te herhalen, totdat we in ons zelf kijken, eventueel met hulp, en dan voor verandering gaan.

Ook is er een rode draad in hoe je je zelf kunt inzetten om de ander te dienen. Dat is je missie, de rode draad van de missie, en dat is niet meer of minder dan doen waar je goed in bent en plezier aan beleefd. Dus wat je in je diepste wezen wenst te doen, waar jij uniek in bent, wat je talent is, wat je leuk vindt. Door onze ‘nurture’ (invloed door opvoeding, opleiding, religie, sociale kringen) kan het zijn dat we van dat pad (de rode draad) zijn afgeweken. En de problemen houden ons er vandaan. Echter zodra er weer een probleem is opgelost in de rode draad van de levenslessen, dan kom je automatisch terug bij de rode draad van de missie die er altijd al was. Je volgt je missie, je pad weer. Diverse cliënten ervaren na de sessies waar de problemen zijn opgelost dat zij zich lichter, luchtiger voelen, dat dingen weer vanzelf gaan, dat er flow terugkomt in hun leven, dat ze ‘toevallig’ op de juiste momenten de juiste mensen tegenkomen.

Door onze ervaringen als coach en therapeut en tevens onze ervaringen als ondernemers kunnen we je ook coachen en helpen op dit pad.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor sessies en trajecten.

Kijk dan op www.bur.nu

Ben jij coach, therapeut, energetisch behandelaar of hulpverlener?

Heb je een praktijk, behaal je al successen met je klanten. Echter ben je nieuwsgierig hoe je je clienten nog beter op weg kunt helpen. Met de training van de BUR Methode voor coaches en therapeuten kan er nog een dimensie voor je opengaan en zal je verbaasd zijn hoe je met de juiste vaardigheden die je aanleert vanuit de BUR Methode je clienten nog beter kunt helpen!

Met deze training kun je dus behalve het oplossen van problemen, samen met de cliënt ontdekken waar zijn talenten en passies liggen, waar hij plezier en voldoening uit haalt. Als het ware de cliënt zijn missie te laten ontdekken, daar vervolgens doelen op te stellen en de cliënt in een traject, al naar gelang de behoefte, te ondersteunen om dit te behalen. Als je het doel bereikt, dan is er allang weer een ander doel, en daarom is het belangrijk je cliënt te ondersteunen dat het pad, de weg naar zijn of haar doelen het belangrijkste is wat er is, om ervan te kunnen genieten, geduld te ervaren en dankbaar te kunnen zijn.

In eerste instantie dient een therapeut in staat te zijn de 9 stappen vlot en vaardig te kunnen doorlopen met zijn cliënt, en daar alle benodigde disciplines voor te leren toepassen. Een therapeut met coaching vaardigheden die zijn cliënt vlot van zijn problemen helpt, kent de cliënt goed, zijn valkuilen en zijn talenten, en is daarom de aangewezen coach om een cliënt te coachen zijn doelen te bereiken.

En een coach die de therapeutische vaardigheden beheerst om cliënten door de 9 stappen te loodsen zijn de aangewezen coaches om iemand in een traject te begeleiden. Juist mensen die hun missie volgen, doelen stellen, stappen uit hun comfortzone en hebben hulp nodig om interne obstakels te overwinnen.

Wil je meer weten over de opleidingen die we verzorgen. Kijk dan verder op www.bur.nu

Bibliografie

  • Onderzoek DE RODE DRAAD in coaching, therapie & sjamanisme © – 2016
  • Preview van de BUR Methode © – 2016
  • E-Book Emotioneel vrij met de BUR Methode © – 2017

Door René Brandjes
7 december 2017

“De grootste drijvende kracht op aarde is toch de liefde”

BUR