EMOTIONEEL VRIJ met de BUR Methode ©

BUR Methode

Lees dit inspirerende en verhelderende E-book over de BUR Methode ©. De BUR Methode is ontwikkeld door René Brandjes middels een onderzoeksopdracht in 2016 onder honderden clientendossiers van de BUR Health praktijk. 

De onderzoeksvraag was waarom de clienten in deze praktijk vlot en vaardig tot definitieve transformaties kwamen van hun toxische emoties en gevoelens en daarmee met gemak hun denk- en gedragspatronen volledig ten goed konden ombuigen.  
In drie fases en negen stappen verheldert dit model de weg naar emotionele vrijheid en geeft zowel de cliënt als de coach therapeut of behandelaar inzicht in welke fase je je bevindt. Het verheldert het de valkuilen voor zowel de cliënt als coach en biedt de oplossingen en inzichten van waar je nu staat in het oplossen van het probleem. 

Het bijzondere van dit model met de 3 fasen en 9 stappen in het bewustzijnsproces naar emotionele vrijheid is dat ontdekt wordt dat er toegewerkt kan worden naar een definitieve oplossing van het probleem; dus transformatie van de toxische gevoelslagen, de belemmerende overtuigingen, het saboterend gedrag en de ongewenste patronen. Deze veranderingen kunnen plaats vinden in een of enkele sessies in een kortere periode tot enkele of meer sessies over een langere periode. Dit model geeft verklaring waarom een volledige transformatie al vlot kan geschieden of nog meer stappen van bewustwording doorlopen moeten worden. Het geeft echter bovenal het vertrouwen dat dit pad nu is ingeslagen is en een oplossing te bereiken is.

Door deze verheldering in stappen, in fasen van bewustwording, bestaan er voor de coach en gecoachte geen mislukte sessies. De methode geeft de mogelijkheid om het pad van verandering optimaal te doen plaatsvinden.

Ieder mens doorloopt deze stappen, deze bewustwordingsfasen in zijn of haar eigen tempo. Echter een vaardig coach, manager of teamleider biedt de veilige omgeving, de nodige inzichten en het overzicht in de dieperliggende onbewuste emotionele blokkades met de bijbehorende belemmerende overtuigingen om zo het proces zo snel als diegene het zelf toelaat te doorlopen. De vrije wil om te veranderen speelt hier een rol op zowel onbewust als bewust niveau en daar verschaft deze methodiek inzichten en tools in om dit te versterken en dus de blokkades in gevoelslagen, overtuigingen en strategieën doelgericht aan te kunnen pakken.

BUR Health Training Centre

" Mail dit e-book aan je coach, therapeut, psycholoog, energetisch behandelaar of manager." 

De BUR Methode © is ontwikkeld door René Brandjes & Susanne Fink middels een onderzoeksopdracht in 2016 onder honderden clientendossiers van de BUR Health praktijk.  

Een decennia lang zijn clienten in deze praktijk in korte intensieve coachings- en therapietrajecten tot volledige transformaties gekomen. Middels mond tot mond reclame is de praktijk al jaren volgeboekt en zijn de wachtlijsten inmiddels 5 tot 6 maanden. De onderzoeksvraag was waarom de clienten in deze praktijk vlot en vaardig tot definitieve transformaties kwamen van hun toxische emoties en gevoelens en daarmee met gemak hun denk- en gedragspatronen volledig ten goed konden ombuigen. Daar is uiteindelijk de BUR Methode © uit ontstaan die inmiddels sinds 2017 onderwezen is aan coaches, therapeuten en hulpverleners middels workshops, trainingen en opleidingsretraites. 

Dit E-book is een tijdelijke GRATIS PREVIEW voor inzicht in het proces naar transformatie van toxische gevoelens en gedachtes die gedrag en terugkerende patronen bepalen bij de mens.

Dus lees het als ...

  • je graag mensen helpt en ze jou om hulp vragen
  • als coachen je beroep is, in welke vorm dan ook
  • als je trainer, teamleider, manager bent
  • of gewoon voor jezelf ......en als het E-book je aanspreekt attendeer je coach, therapeut, psycholoog of energetisch behandelaar.

Het E-book geeft inzicht in het proces wat we allen doorlopen als we terugkerende destructieve patronen willen aanpakken en veranderen en dus mentaal - emotionele problemen willen transformeren en zo onze missies en doelen herontdekken. Diegenen die reeds de rode draad van hun levenspad bewandelen en plezier en flow kennen , kunnen soms het gevoel hebben te stagneren. Dan is de BUR Methode een snelle een efficiënte manier om de obstakels te identificeren en te transformeren.

Alleen het lezen van en begrijpen van de BUR Methode zal jouw, je dierbaren, je cliënten of teamleden sneller helpen naar de oplossingen van de problemen. 

De BUR Methode © is beschreven in het boek DE RODE DRAAD in Coaching, Therapie & Sjamanisme © dat in 2021 gepubliceerd zal worden. Dit boek is bedoeld voor zowel coaches, therapeuten en energetische behandelaars als voor cliënten die hulp willen bij het transformeren van mentaal - emotionele problemen en het herontdekken van missies en doelen.  

BUR is een afkorting voor de Engelstalige in 'tarzan taal' geschreven gebiedende wijs: 

"Be You Are"

BESTEL HIER HET TIJDELIJK
GRATIS E-BOOK