COVID-19 Maatregelen BUR Health

BUR Health Centre – Hoe is het met de Sessies? Gaan die door?

De Sessies Intensief en gezondheidschecks met Susanne en/of René gaan voorlopig gewoon door. We bekijken de situatie per week en tevens per dag en per cliënt.

Indien je kampt met milde verschijnselen van verkoudheid of griep raden we je aan thuis te blijven en overleggen we met je om de sessie op het afgesproken tijdstip te doen plaatsvinden via skype/zoom.

Indien je geen verschijnselen hebt, echter je niet wilt verplaatsen naar onze praktijk, dan bieden we aan om de sessie op het afgesproken tijdstip te doen plaatsvinden via skype/zoom.

Susanne en René zijn beiden ervaren in het toepassen van coachingsessies, (indirecte)hypnose sessies en energetische healing sessies op afstand met onze cliënten in o.a. USA, Costa Rica, Finland, Oostenrijk, Ibiza, Duitsland, Finland. Ook al zijn er aanpassingen in de manier van werken is het alsnog zo dat we onze diensten op die manier kunnen leveren zoals we ook fysiek in onze praktijk doen. Dus behalve dat coaching en een energetische behandeling op afstand prima werken is het zelfs zo dat de intensievere combinatie van illumination sessies in combinatie met regressie ook gewoon kunnen plaatsvinden op afstand als dit in het traject en tijdens de sessie nodig blijkt.

Omdat onze praktijk meestal zo’n 3 tot 5 maanden is volgeboekt, is verplaatsen van sessies dus geen optie en zoals hierboven beschreven niet nodig. We kunnen nog steeds de sessies doen plaatsvinden op de afgesproken tijdstippen, of in onze praktijk zoals het deze week nog is of middels online contact.

BUR Training Centre – Ik wil een training boeken of heb een opleiding geboekt in mei, juni en/of juli 2020. Hoe gaan jullie daar mee om?

Heb jij bijvoorbeeld het Driedaagse OpleidingsRetraite Spirituele Hypnotherapie op 5, 6 en 7 juni 2020 of de Zesdaagse BUR Methode Coaching opleiding van 16-17 mei, 27-28 juni & 11-12 juli 2020 geboekt? Of wil je dit graag boeken?

De trainingen die momenteel gepland staan in mei, juni of juli 2020 gaan vooralsnog gewoon door, en zijn dus niet gecancelled of omgeboekt.

Al onze trainingen en opleidingen zijn OpleidingsRetraites en die vinden plaats op het heerlijke Landgoed de Horst te Driebergen. Wij hebben hiervoor prachtige zalen en hotelkamers op basis van vol pension gereserveerd voor onze groepen van 20 tot 30 ondernemers/coaches/therapeuten. Deze locatie is van Trainingscentrum de Baak, sinds de jaren ’50 bekend voor persoonlijke ontwikkelingstrainingen in het bedrijfsleven. Dus we zullen ons in het beleid aanpassen aan het beleid van Trainingscentrum de Baak en onze locatiepartner Landgoed de Horst. Als zij de trainingen om veiligheidsredenen niet meer door laten gaan, en ons adviseren om om te boeken dan zullen we alternatieven gaan regelen. Of als er een uit- of inreisverbod geldt op delen van het land, of überhaupt, ook dan zullen we een en ander organiseren om tot oplossingen voor alle partijen te komen. Of als een deel van de deelnemers gewoon wil komen naar het Landgoed en er enkelen zijn voor wie dit niet meer goed voelt, ook dan zullen per training, situatie, berichtgeving alternatieven en oplossingen aanbieden.

Alternatieven en oplossingen kunnen liggen in:

  • Trainingen en opleidingen die wel door kunnen gaan op het Landgoed, echter er zijn een aantal deelnemers die het niet desondanks toch meer aandurven. Diegenen zullen aangeboden krijgen om de opleiding alsnog online thuis te volgen, we zullen dan organiseren dat het programma online live bijgewoond kan worden. Fijn als je toch iemand bij je hebt dan om bepaalde oefeningen mee te kunnen doen. En indien de gehele opleiding online is bijgewoond zullen we in een later stadium een trainingsdag organiseren waarbij zowel diegenen die live meededen als diegenen die het online volgden alsnog bij elkaar komen om het geleerde nogmaals in de praktijk te kunnen brengen.
  • Trainingen en opleidingen kunnen in geheel en voor een ieder van de deelnemers geen doorgang meer hebben op het Landgoed de Horst. We zullen in een dergelijke situatie alternatieven bieden als Online Trainingen voor een gehele of delen van een training of opleiding. Uiteraard volgen er restituties van locatiekosten, zijnde arrangements-, overnachtings- en verzorgingskosten, zodra we een training niet meer op locatie maar dus online zullen aanbieden en uitvoeren. En in bepaalde gevallen zal er gekeken worden en in overleg met het Landgoed naar het kosteloos verplaatsen van de training naar alternatieve data. En dit zal voorgelegd worden aan de deelnemers.
  • Een en ander duurt langer als we hoopten, en ook alternatieve verschoven data kunnen geen doorgang vinden. In dat geval kijken we naar de mogelijkheden voor het annuleren en restitueren van betaalde lesgelden met aftrek van eventuele gemaakte kosten voor BUR Health bij derden.

Dus met het bovenstaande kunnen we afwijken van onze algemene voorwaarden ten gunste van de deelnemers al naar gelang de situatie en in overleg met het Landgoed de Horst.

Als het gaat om onze trainingen en opleidingen dan zijn er vanuit BUR Health bepaalde algemene voorwaarden en zo ook van de locatie Landgoed de Horst. Onze standaard voorwaarden zijn te lezen in het volgende document: BUR Health – Algemene voorwaarden opleidingen – locatievoorwaarden

Hoe gaan jullie persoonlijk en bedrijfsmatig om met deze situatie, deze crisis? 

Mmm, tja, nou…..

….   we gaan er mee om zoals we onze cliënten in onze praktijk en onze deelnemers aan trainingen en opleidingen ter dienste staan met hun transformaties, skills en bewustwordingsprocessen. Dus of een crisis nu persoonlijk, een drama in de familie of een pandemie die zich globaal verspreid…. ten aller tijde is de beste remedie om de gevoelens van angst, onmacht e.a. te transformeren, om uiteindelijk in rust te kunnen blijven ongeacht de situaties en gevoelens van de mensen om je heen. Dus in vertrouwen blijven, al een decennia of langer krijgen we de kansen om de veranderingen in onze maatschappij en in onze persoonlijke levens te kunnen accepteren, en te adapteren en flexibel te zijn. Velen hebben hun lessen geleerd en zijn flexibel, kunnen makkelijker accepteren, loslaten en adapteren. En dat is nodig, er zijn mensen nodig die de rust kunnen bewaren, ook als er hectiek en wanorde heerst. En deze mensen helpen diegenen om hen heen die wel in angst komen.

Een van onze uitspraken die overigens in een module van enige uren nog nader toegelicht kan worden, zoveel informatie kan er achter een paar woorden steken is als volgt:

RELAX, ACCEPT & LET GO!

of

LAAT JE ANGSTEN LOS EN BLIJF IN VERTROUWEN.

of

WEES FLEXIBEL & CREATIEF!

En dat is hoe hoe wij er vanaf het begin af aan in staan.

Relax is gewoon blijf rustig, neem je ‘medicine’ en daarmee bedoel ik geen medicijnen echter je ‘medicine’. Doe dat wat goed voor je is. Je yoga, meditatie, ademhalingsoefeningen, je training in huis of buiten, of je puzzel, haak- of breiwerk. Dat waardoor jij je weer goed en rustig voelt.

Accept is accepteren wat er is nadat jij in de relax modus gekomen bent. Dus mogelijk voel je toch onbehagen, of andere gevoelens, dan accepteer je die dat ze er zijn, adem je wat meer en labelt het verder niet als erg of stapel er geen extra gevoelens bij op, echter het mag er zijn zoals het er is.

Let go is het loslaten van je mogelijke negatieve gedachtes en daarmee gepaarde gevoelens. Diep inademen en met een diepe zucht loslaten. En vervolgens dat wat overblijft in je systeem accepteren, en besluiten dit getriggerde gevoel dan maar eens met een goede coach op te lossen of te transformeren. Onze cliënten en coaches in opleiding weten dat dit mogelijk is, als je er klaar voor bent in die ene sessie.

Vertrouwen dat het goed is en goed komt. Bid of zend je liefde en vertrouwen naar diegenen die het moeilijk hebben of ziek zijn.

Wees Flexibel dus dwell niet te lang bij alles wat je of ons ontnomen is, maar wees behulpzaam, flexibel, moedig, liefdevol en blijf in licht en liefde.

“Be Creative” ten aller tijde blijft de planeet draaien, komt de zon weer op. Ben jij op aarde en je dierbaren en medemens. Dus wees jezelf in optima forma, wees de stilte in de storm, wees de lichtbaken op een donkere woeste zee en doe met alles, persoonlijk of zakelijk dat wat in je vermogen ligt en werk daarmee vanuit vertrouwen en creativiteit.

René Brandjes
Susanne Fink
BUR Health