Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen

Coaching Traject op maat (voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf & projecten)

“Coaching Traject voor succesvol ondernemen waarin jouw mentale, emotionele en fysieke gezondheid met een gewenste balans en voldoening in het privé cq. gezinsleven als basisvoorwaarden gelden voor het succes. Mogelijk is er een volgende groeifase in je bedrijf aangebroken, waarbij er voor jezelf, de organisatie en de mensen om je heen een reset nodig is. Al deze facetten van je leven bij elkaar kunnen soms best als topsport gezien worden.  Dit intensieve traject is bedoeld om de fundering te creëren voor het bereiken van doelen, wensen en dromen op al deze terreinen!”

Succesvolle blije gezonde ondernemers plannen eerst hun vrijetijd

Ben jij ondernemer van een bedrijf met personeel en freelancers en loop je tegen problemen op die de groeifase van je bedrijf met zich meebrengen? Of start je zo’n bedrijf of een project waar je met meerdere mensen voor om de tafel gaat? Dan is het mogelijk interessant voor je om een Coaching Traject zoals eerder beschreven aan te gaan uitgebreid met diverse componenten (op maat).

In een dergelijk traject ligt de focus in het prille begin nog op het transformeren en loslaten van mentale en emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen van de ondernemer zelf. Dus datgene wat zich in  het moment aandient om aan te werken, en wat je dus parten speelt. Hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je omgeving en je bedrijf er van gedijt.

Ondernemen in combinatie met je privé leven cq. gezinsleven kan soms best als topsport gezien worden. Fysieke fitheid en mentaal emotionele gezondheid zijn een belangrijke basis voor succesvol ondernemen. Een dergelijk traject noemen we dan ook;

Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen

Ook al is de onderneming vaak het leven van de ondernemer en staat dat soms op nummer 1, zetten we de ondernemer voorop in het coaching traject. In onze optiek is de innerlijke wereld van de ondernemer een reflectie voor het succes en ook de valkuilen voor de onderneming.

Vaak blijkt ook in bepaalde fases van een project of een bedrijf dat als de ondernemer om wat voor reden dan ook tijdelijk uit zou vallen, er een achteruitgang voor het project of de onderneming uit voortvloeit. De afhankelijkheid is mogelijk te groot, en de pioniersfase (talent van de ondernemer) van het bedrijf is in overgang naar professionalisering waarbij het bedrijf kan gaan leunen op een goed op elkaar ingespeeld team.  Althans dat kan het streven van de ondernemer zijn, om niet meer geleefd te worden door de waan van de dag.

Omdat we samen van veel markten thuis zijn, kunnen we van dienst zijn op meerdere terreinen. Voor ons is het mogelijk om therapeutisch werk te verrichten (mentaal/emotionele blokkades), om te coachen op persoonlijke doelen en wensen, te coachen voor veranderingsprocessen in een bedrijf, relatie coaching gaat ons ook goed af en Susanne is orthomoleculair therapeut en kan de gezondheid checken met diverse apparatuur en in samenwerking met 2 laboratoria en advies geven voor voeding- en supplementen tot aan langere therapieplannen en ondersteuning bij zowel acute en chronische klachten.

Wat is er extra inbegrepen in een Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen

 • Gezondheidscheck & Ortho Health Coaching door Susanne Fink
 • Extra benodigde sessies om bedrijfsdoelen, knelpunten te signaleren
 • Extra benodigde sessies voor verkenning visie, missie en doelen bedrijf
 • Met instemming cliënt overleg met partner
 • Met instemming cliënt goed gesprek met collega/sleutelpersonen in bedrijf
 • Met instemming cliënt brainstorm sessie met team / invoer  nieuwe manieren voor overleg
 • Sessies verspreid over minimaal 7 tot 12 maanden

Uitbreiding Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen

Op de webpagina Coaching Traject lees je over de basis van het Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen.
De bijkomende uitbreiding bestaat uit de volgende componenten:

 • Gezondheidscheck door Susanne Fink
 • Darmscreening RP Analytic laboratorium & uitgebreid therapieplan Susanne Fink
 • 3 x Ortho Health Coaching door Susanne Fink
 • Extra benodigde sessies voor verkenning visie, missie en doelen bedrijf
 • Extra benodigde sessies om bedrijfsdoelen, knelpunten te signaleren
 • Met instemming cliënt overleg met partner
 • Met instemming cliënt goed gesprek met collega/sleutelpersonen in bedrijf
 • Met instemming cliënt brainstorm sessie met team / invoer  nieuwe manieren voor overleg
 • Extra uren voor rapportages

Niet inbegrepen

 • The Reconnection (2 sessies op 2 dagen achter elkaar door René Brandjes & Susanne Fink)
 • We raden een ieder aan om bij de start van het traject The Reconnection te ondergaan. Lees meer …

Overige informatie

 • De sessies zijn verspreid over 7 tot 12 maanden.
 • De sessies zoals aangegeven kunnen echter hoeven niet exact in die volgorde plaatsvinden. Dit kan per persoon verschillen.

Wil je een graag meer weten over het Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen? Vul dan het invulscherm in we nemen via mail of telefoon contact met je op.