Coaching & Therapie

Een Goed Gesprek

Een Goed Gesprek – Coachingsessie

“Coachingsessie voor bewustwording & inzichten, het helder maken van je persoonlijke doelen of inzichten in je problemen en loslaten van belemmerende overtuigingen”

In een goed gesprek (1 of 2 uur) kun je je problemen en terugkerende patronen aankaarten die je wenst te transformeren en hoe dit in een mogelijk vervolg aangepakt kan worden. Of we helpen je je wensen en doelen in kaart te brengen op het gebied van relaties, werk, vrije tijd, gezondheid e.d. en wat er voor jou nodig is om dit te verwezenlijken.

Lees meer …..


Sessie Intensief

Sessie Intensief – Transformatiesessie

“In één intensieve sessie volledig de diepte in voor de transformatie van de op dit moment spelende zware emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen”

Een sessie intensief (2 tot 2,5 uur) begint met de verkenning van de problemen, zoals in een goed gesprek, echter we pakken meteen door met diverse technieken. We inventariseren eerst wat het daadwerkelijke probleem is, namelijk welke lagen van gevoelens de bron zijn van je overtuigingen, je handelen en de patronen die je ervaart in relaties, privé of in je werk. En ook welke strategieën je hanteert om deze gevoelens te vermijden. Dit kan van alles zijn; gevoelens van verdriet, frustratie of boosheid, uiteenlopende angsten of een gevoel van ‘pijn’, het gevoel er alleen voor te staan, niet gezien of gehoord te worden enzovoorts. Zodra dit helder is pakken we het aan.

Lees meer …..


Transformatie Traject

Transformatie Traject naar Emotionele vrijheid

“Van de rode draad van je problemen en patronen naar de rode draad van je wensen en dromen”

Een transformatie traject is bestemd voor diegenen die problemen ervaren. Dit kan van alles zijn. Steeds weer terugkerende patronen in liefdesrelaties, met vriendschappen of op het werk, heftige problemen in familie of gewoon problemen met jezelf. Maar ook problemen door trauma, ongeluk, overlijden van dierbaren of ziekte. Dit zijn problemen die ieder mens op zijn pad kan krijgen, en we kennen geen mensen, incluis onszelf, die hier van geschoond zijn gebleven. Er kan een verschil zijn van instelling en mentaliteit, en er kunnen mensen zijn die behalve de problemen uitstekend weten waar ze heen willen. Echter iedereen heeft zijn uitdagingen in het leven en dit traject is er voor om de grote uitdaging aan te gaan de emotionele blokkades te transformeren, daardoor makkelijker je denkpatronen aan te kunnen passen en zo de terugkerende problemen in je leven voorgoed achter je te laten. We creëren de mogelijkheden om je hier volledig van te bevrijden en een volledige verandering te maken.

Lees meer…..


Transformatie Traject Intensief

Transformatie Trajecten Intensief voor langdurende emotionele en gedragsproblemen

“Waar een wil is is de weg en het is nooit te laat om de diepe ingesleten decennia lang spelende problemen en gedrag voorgoed achter je te laten, dat wat je zwaktes waren door transformatie van pijnen om te zetten in je krachten, eventueel  in te zetten om anderen te helpen en het daarmee weer volop het pad te vinden van je wensen en dromen”

Deze trajecten zijn voor diegenen die een transformatietraject wensen gericht op problematiek die al langer spelen zoals langdurende verslavingen of depressies, mogelijk ook regulier ook psychologisch en psychiatrisch gediagnosticeerd stoornissen als depressie, eetstoornis, angststoornis, sociale stoornis, OCD, ADHD, ADD etc.

De aanpak is in de basis gelijk aan het eerder beschreven Transformatie Traject. Onze zienswijze is namelijk dat dergelijke stoornissen ‘symptomen’ kunnen zijn van een dieper geworteld probleem of trauma wat bepaalde lagen aan gevoelens en mentale concepten heeft veroorzaakt. We gaan dus eerst aan de slag met de onderliggende gevoelens, de belemmerende overtuigingen, dus het probleem onder het probleem alvorens we specifiek op de stoornis (het gedrag) ingaan of aan de slag gaan met het helpen de gedachten, overtuigingen en uiteindelijk het gerelateerde gedrag te veranderen.

Lees meer …..


Coaching Traject

Coaching traject (rode draad van doelen en missie)

“Het ontdekken en volgen van je rode draad van je wensen en dromen, doelen stellen en dat wat je belemmerd transformeren om ruimte te creëren om met jouw unieke talenten op jouw manier anderen te helpen en zo je dromen te verwezenlijken voor jou en je dierbaren”

Deze trajecten zijn voor diegenen die zich op verschillende fronten willen verbeteren en bovendien meer voldoening wensen. Dit kan op het gebied van (top)sport, het starten van je eigen bedrijf (zzp’r), vinden van een juiste partner, meer geluk in je familie, verdiepen van vriendschappen of het eigen maken van dromen die je hebt. En ja, we hebben clienten die een hoge lat leggen op het gebeid van topsport en ondernemen en we helpen ze dit te bereiken in win-win situaties en dus niet ten koste van henzelf of de mensen om hen heen. Daar zijn ook mensen bij die doorbreken in bekendheid en met succes in wat ze doen in sport, muziek, entertainment of als schrijver en trainer in de gezondheidsbranche.

De lat mag hoog liggen, je wilt het beste uit jezelf halen en daar coachen we je bij.

Maar vergis je niet, dit is niet ‘de rode draad’ voor iedereen. Dromen betekent niet altijd ‘reaching for the sky’, persé beroemd of bekend zijn en voortdurend uit je comfort zone stappen.

Lees meer…


Coaching Traject Gezondheid & Ondernemen

Coaching Traject op maat (voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf & projecten)

“Coaching Traject voor succesvol ondernemen waarin jouw mentale, emotionele en fysieke gezondheid met een gewenste balans en voldoening in het privé cq. gezinsleven als basisvoorwaarden gelden voor het succes. Mogelijk is er een volgende groeifase in je bedrijf aangebroken, waarbij er voor jezelf, de organisatie en de mensen om je heen een reset nodig is. Al deze facetten van je leven bij elkaar kunnen soms best als topsport gezien worden.  Dit intensieve traject is bedoeld om de fundering e creëren voor het bereiken van doelen, wensen en dromen op al deze terreinen!”

Succesvolle blije gezonde ondernemers plannen eerst hun vrijetijd

Ben jij ondernemer van een bedrijf met personeel en freelancers en loop je tegen problemen op die de groeifase van je bedrijf met zich meebrengen? Of start je zo’n bedrijf of een project waar je met meerdere mensen voor om de tafel gaat? Dan is het mogelijk interessant voor je om een Coaching Traject zoals eerder beschreven aan te gaan uitgebreid met diverse componenten (op maat).

In een dergelijk traject ligt de focus in het prille begin nog op het transformeren en loslaten van mentale en emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen van de ondernemer zelf. Dus datgene wat zich in  het moment aandient om aan te werken, en wat je dus parten speelt. Hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je omgeving en je bedrijf er van gedijt.

Ondernemen in combinatie met je privé leven cq. gezinsleven kan soms best als topsport gezien worden. Fysieke fitheid en mentaal emotionele gezondheid zijn een belangrijke basis voor succesvol ondernemen. Een dergelijk traject noemen we dan ook;

Lees meer …..

 


 

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een belangrijk onderdeel van de Transformatie- en Coachingtrajecten die BUR Health en René Brandjes COACHING & THERAPIE aanbieden in de praktijk. Het is een therapievorm die ook steeds meer in de reguliere gezondheidszorg wordt toegepast, ook omdat nu meer langdurige wetenschappelijk onderzoek de positieve effecten en versnelde resultaten bevestigen. Met Hypotherapie is het mogelijk middels indirecte en directe hypnotische fenomenen de kritische mind te omzeilen om zo makkelijker zowel bewuste als onbewuste denk- en gedragspatronen in positieve zin te veranderen.

Lees meer…

 


 

Sjamanisme

De bijzondere ‘energy medicine’ technieken van het Sjamanisme uit Midden- en Zuid Amerika zijn een belangrijk onderdeel in de Transformatie- en Coachingtrajecten die wij in onze praktijk bieden. Sjamanisme in therapie is het beheersen van uiteenlopende energetische behandelingstechnieken waarmee het voor clienten mogelijk gemaakt wordt om diepere lagen van zware emotionele lagen volledig te kunnen transformeren, en uiteindelijk om te zetten in kracht. Het is het vermogen om vanuit een verruimd bewustzijn buiten tijd en ruimte te kunnen reizen voor en met de cliënt en zo diep verborgen pijnen te transformeren en weer ruimte te creëren om nieuwe krachten te omarmen, of in de optiek van het sjamanisme om verloren zielsdelen te her integreren.

Lees meer …

 


 

Reconnective Healing

Reconnective Healing is een sterk groeiende complementaire geneeswijze die vanwege haar positieve resultaten veelvuldig wetenschappelijk is onderzocht en onderbouwd, en om die reden steeds meer erkend wordt in de reguliere geneeswijzen en wereldwijd toegepast in ziekenhuizen en gezondheidscentra. Reconnective healing is voor ons, als practitioners, een energetische behandelmethode die wij regelmatig uitvoeren bij onze clienten, reeds sinds 2009. Wat wij mooi vinden van de Reconnective Healing methode is dat het juist de bedoeling is om als behandelaar een ‘stap terug’ te kunnen doen, en een puur kanaal te zijn voor de helende energieën en frequenties. Zo worden transformaties bewerkstelligd die voor de cliënt op dat moment van toepassing zijn in het emotionele, mentale en fysieke lichaam en primair in het energetische lichaam.

Lees meer …


The Reconnection ©

Het effect van The Reconnection © is dat er duidelijke en definitieve veranderingen in iemands leven gaan komen. Het is voor iedereen aan te bevelen om te ondergaan.  Als iemand The Reconnection ondergaat, dan beklijven de emotionele shifts en transformaties die daarna volgen dieper en definitiever. Oude patronen worden makkelijker en voorgoed doorbroken. Wij hebben dit zelf ondervonden vanaf 2009 en in het afgelopen decennia duidelijk bij onze klanten kunnen zien. Diegenen die The Reconnection ondergingen, hebben een half jaar tot een jaar later duidelijke, definitieve positieve shifts in hun leven kunnen maken, sloegen nieuwe paden in en veranderden eindelijk naar wens hun denkpatronen en gedrag.

Lees meer…