Coaching & Hypnose

Sessie Coaching & Hypnose – emoties loslaten & gedrag aanpassen

“Met coaching volgens de BUR Methode © achterhalen we de diepere lagen en middels hypnose- en regressietechnieken laat je de emotionele blokkades en daaraan gerelateerde gedragspatronen los en maak je het mogelijk om je belemmerende overtuigingen om te zetten in nieuwe waarheden die jou en je omgeving nu wél dienen”

Een sessie Coaching & Hypnose intensief (2,5 tot 3 uur) begint met de verkenning van de problemen, zoals in een goed gesprek, echter we pakken meteen door met uiteenlopende hypnotherapie technieken die passend zijn op dat moment. Hypnose werkt goed om vanuit je bewuste besluiten herprogrammeringen van je onbewuste patronen, belemmerende overtuigingen te bewerkstelligen. Daarna wordt het makkelijker voor je je ongewenste gedrag aan te passen, omdat de onderliggende angst of andere zware emotionele blokkades zijn getransformeerd.

We inventariseren eerst wat het daadwerkelijke probleem is, namelijk welke lagen van gevoelens de bron zijn van je overtuigingen, je handelen en de patronen die je ervaart in relaties, privé of in je werk. En ook welke strategieën je hanteert om deze gevoelens te vermijden. Dit kan van alles zijn; gevoelens van verdriet, frustratie of boosheid, uiteenlopende angsten of een gevoel van ‘pijn’, het gevoel er alleen voor te staan, niet gezien of gehoord te worden enzovoorts. Zodra dit helder is pakken we het aan.

Dit kan soms al in het begin van de sessie helder zijn, of we stuiten op de dualiteit die in je leeft en onbewuste blokkades om  het probleem aan te willen pakken. Ook die kunnen we met elkaar tackelen echter kan dit in de sessie soms nog langer duren of is er een vervolg nodig om wat je je nu bewust bent geworden te laten rijpen en een volgende sessie volledig aan te pakken. Als we helder hebben wat je echte probleem is en waar je aan wilt werken, verkennen we of je er klaar voor bent dit nu voor eens en altijd los te laten. Je kunt je voorstellen wie je bent, en hoe je reageert in dezelfde situaties als voorheen echter nu zonder dit gevoel wat we dus in deze transformatiesessie bloot legde en voor jou aan de beurt kan zijn om nu volledig los te laten. Ook kun je zien dat deze gevoelens de bron zijn van uiteenlopende overtuigingen of ‘waarheden’ en uiteindelijk bepaald gedrag of terugkerende patronen in interactie met dierbaren of collega’s op het werk.

Als je dit alles helder is, je de intentie gezet hebt dit volledig los te laten gaan we aan de slag met  met indirecte en directe hypnose, regressie of bepaalde hypnotische loslaat technieken. Het is een veranderingsproces en wij faciliteren dat dit in een optimaal tempo kan geschieden, echter naar jouw bewuste en onbewuste wens.

Aan het einde van de sessie wordt uitgelegd wat een vervolg kan zijn, dat er andere lagen omhoog kunnen komen of dat er na deze ene sessie zoveel ruimte in je is dat er nu doorgepakt kan worden met een sessie waarbij we met je werken aan het op laten bloeien van de nieuwe krachten waar vanuit je nu wilt handelen. Nu de emotionele blokkades zijn opgelost is het aan jou om de ‘snelwegen’ in je brein om te bouwen. Om nu wel nieuwe gedachtes te denken, en daarmee nieuwe synapsen in je brein aan te maken. Ook al lukte het positief denken, het omdenken je daarvoor niet, nu is het wel mogelijk om de oude gedachtenpatronen los te laten. Er is namelijk geen emotionele bron meer om in de oude patronen te denken en te handelen. Oude gedachtes zijn echo’s uit het verleden geworden, die je meteen loslaat op je nieuwe pad van denken, handelen en zijn.

Een Sessie Coaching & Hypnose gaat volgens de BUR Methode ©, een methodiek die in 2016 door René Brandjes is ontwikkeld en in 2017 in een jaaropleiding aangeleerd is aan ervaren therapeuten op het Hypnose Instituut Nederland. Een methodiek geschikt voor coaches, therapeuten, psychologen en praktijk ondersteuners die zowel de hulpverlener als de cliënt inzicht verschaffen in wat nu het werkelijke probleem is, de bron van de overtuigingen en de patronen. Wat dit gedrag ooit opleverde en welke gevoelens, overtuigingen, waarden en gedrag je je wenst eigen te maken. De BUR Methode © heeft onder andere als uitgangspunten dat mensen in staat zijn tot volledige transformatie te komen van hun problemen (gevoelens die al decennia lang parten spelen) en daarmee hun denken, handelen en uiteindelijk hun persoonlijkheid kunnen verrijken en zo ruimte kunnen creëren om met behoud van eigen gezondheid met hun talenten andere te kunnen helpen en plezieren. Complexe interne psychologische en neurologische processen zijn in de BUR Methode © helder gemaakt in een eenvoudig model.

Wil je meer weten lees dan het blog ‘Emotioneel Vrij met de BUR-Methode’.

Wil je een graag Een Sessie Coaching & Hypnose? Klik dan hier om informatie aan te vragen.