OPLEIDINGS-
TRAJECT TOT BUR SHAMANIC COACH MASTER!

Full Mesa Carriers die willen verdiepen en verbreden kunnen het traject doorlopen naar Shamanic Coach Practitioner & Shamanic Coach Master!

Hoe kun je je nog verder bekwamen met BUR Health?

Je bent BUR full mesa carrier als je het BUR Medicine Wheel hebt doorlopen. Dat zijn vier OpleidingsRetraiteWeken verspreid over een periode van 1,5 jaar. Een mesa is een bundel van handgewoven doeken met 12 helende stenen die hun krachten ontlenen aan de helingen en transformaties en initiaties die je zelf onderging in het Medicine Wheel.


Je kunt vervolgen met verdiepingsdagen tot BUR Shamanic Coach Practitioner en middels master classes en advanced classes kun je je licenceren tot BUR Shamanic Coach Master.

To learn, read.

Traject tot
BUR Shamanic Coach Practitioner

To know, write.

Traject tot
BUR Shamanic Coach
Master

To master, teach.

Traject tot
BUR Shamanic Coach
Trainer

BUR Medicine Wheel 2023/2024.

Het BUR Medicine Wheel bestaat uit vier OpleidingsRetraiteWeken. We starten in The South (Serpent) en vervolgen met The West (Jaguar), The North (Hummingbird) en The East (Condor/Eagle).

De trainers in 2023/2024?
De OpleidingsRetraites worden gegeven door de BUR Health Shamanic Coaches & Trainers Linda Custers, Nina Fink & Nico Jacobs. Alle OpleidingsRetraites worden bovendien ondersteund met video lectures van de oprichters René Brandjes & Susanne Fink.
Zo ook zijn er voor diegenen die zich verder bekwamen bij BUR Health nog bepaalde verdiepingsdagen, advanced classes en master classes die door René & Susanne gegeven worden.

Wanneer kan ik het Medicine Wheel boeken?
Je kunt de eerste OpleidingsRetraiteWeek The South al boeken. Het vervolg met nog eens drie OpleidingsRetraiteWeken is binnenkort boekbaar.

lees meer over de OpleidingsRetraiteWeek 
The South en het Medicine Wheel

Boek eerst The South
Het is mogelijk om uitsluitend The South te volgen, om daarna pas te besluiten of je het vervolg wenst met nog eens drie OpleidingsRetraiteWeken.

Data Medicine Wheel 2023/2024

11 t/m 17 maart 2023     
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The South (Medicine Wheel – Deel I van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

9 t/m 15 september 2023 
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The West
(Medicine Wheel – Deel II van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

9 t/m 15 maart 2024    
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The North (Medicine Wheel – Deel III van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

7 t/m 13 september 2024  
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The East
(Medicine Wheel – Deel IV van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

locatie en data onder voorbehoud

We verheugen ons erop jullie FULL MESA CARRIERS onze diepere kennis bij te brengen van het Sjamanisme. Verbreed je kennis middels Master Classes en verdiep je kennis middels de Advanced Classes.

De crux van de verdieping ligt in het volledig aanleren van het putten van wijsheid en kennis uit jezelf, dus jezelf als bron van kennis middels een krachtige intuïtie, sterk innerlijk weten, stabiele mediumgaven tijdens het uitoefenen van je vak, wat dat ook mag zijn.

René en ik lezen zo nu en dan nog wel eens een boek, of delen ervan. Dat is fijn voor nieuwe invalshoeken of frisse percepties. Echter de wijsheid hebben we in ons zelf gevonden!

Tijdens sessies in de praktijk en trainingen voor een groep hebben we die altijd paraat in uiteenlopende situaties.

Voor grootse beslissingen, diepgaande helingen of nieuwe modules in onze trainingen die een behoorlijke impact hebben, dienen we soms eerst te mediteren en komt de informatie in etappes.

Maar altijd putten we uit de kennis van het hoger zelf, het morfologisch veld, spirits en lichtwezens. Dit is wat we je graag willen bijbrengen!

- Susanne Fink

Van Full Mesa Carrier naar Shamanic Coach

Gefeliciteerd! Je bent Full Mesa Carrier. En tja, zoveel geleerd, zoveel gedaan, zoveel gehoord, zoveel gelezen... maar toch. Dit is het begin! Velen van jullie gingen van overleven naar leven. En de volgende stap is leven in sjamanistisch meesterschap. Susanne en René hebben nog zoveel kennis te delen.

Echter met name gaat het er om dat je dus zo vaak en volledig mogelijk op jouw eigenste manier en met jouw unieke talenten informatie kunt putten uit jezelf, met jezelf als bron voor de wijsheid die je al in je draagt. Maar ook toegang hebt tot de informatie en wijsheid vanuit het morfologische veld, het quantum veld, het universum. Helder en duidelijk met de hoge lichtmeesters in contact kunt treden. Een sterke intuïtie en innerlijk weten. Dat is wat een ieder die vervolgt nog sterker zal ontwikkelen waardoor er nog meer flow, creatiekracht ontstaat, met jou als bron.

De trajecten zijn met name geschikt voor diegenen die zelf intensief praktijk voeren, training geven en/of sjamanisme voor groepen en ceremonieel uitvoeren. Maar het blijft een feit dat je je persoonlijk blijft verdiepen en ontwikkelen, dus het is zeker ook geschikt voor als je hele andere ambities hebt in kunst, ondernemen, projecten of gewoon puur voor jezelf en dierbaren.

Het traject loopt van je huidige status van Full Mesa Carrier naar Shamanic Coach Practitioner naar Shamanic Coach Master. Voor sommige bieden we een traject tot Shamanic Coach Trainer (intern) voor BUR Health. En in de toekomst zullen we voor de Masters ook een opleiding beiden tot gelicenceerd Shamanic Coach Trainer (extern) , onder de vlag van BUR Health.

Shamanic Coach Practitioner

Je bent Full Mesa Carrier. Om vermeld te worden als gelicenceerd Shamanic Coach Practitioner zijn de volgende stappen van belang.

 • Medicine Wheel verslagen inleveren (9 sessies)
 • Medicine Wheel video's inleveren (3 sessies)
 • Licentiedag Illumination & Extraction
 • Licentiedag Zielsreizen

Na het welslagen voor de Practitioner zul je als dusdanig vermeld worden op de website.

Licentiehouders betalen een jaarlijkse contributie en 'scholen bij' middels het bijwonen van de thuiskomdag, assistentie bij een licentiedag of het volgen van masterclasses of advanced classes.

Shamanic Coach
Master

Je bent Shamanic Coach Practitioner. Om gelicenceerd BUR Shamanic Coach Master te worden zijn er de volgende stappen.

 • Driedaagse Hypnotherapie
 • 2 x tweedaagse Coaching
 • Verslag & Video Hypnose
 • Verslag & Video Coaching
 • Licentiedag Hypnotherapie
 • Licentiedag BUR Coaching
 • BUR Health Traject met BUR Health client voltooid
 • één ADVANCED CLASS

Na het welslagen voor de Master zul je als dusdanig vermeld worden op de website.

Licentiehouders betalen een jaarlijkse contributie en 'scholen bij' middels het begeleiden van deelnemers bij een licentiedag of het volgen van advanced classes.

Shamanic Coach
Trainer (Intern)

In jaargang 2021/2022 leiden we een aantal Tribe Members intensief op tot BUR Health Shamanic Trainer (Intern bij BUR Health). Zij verzorgen mogelijk al het volgende BUR Medicine Wheel jaargang 2023/2024. De masterclasses Hypnose en BUR Methode Coaching zullen ook overgedragen worden aan de trainers in training. We gaan een commitment aan en werken lang samen aan de trainingen en het trainen van trainers.

Shamanic Coach
Trainer (Extern)

Als jij je BUR Shamanic Coach Master hebt voltooid en je wilt zelf Medicine Wheel trainingen gaan geven, onder de vlag van BUR Health, voor eigen groepen. Dan kun je na je Master misschien al vanaf jaargang 2023/2024 instromen in de opleiding tot gelicenceerd BUR Shamanic Coach Trainer (extern). Dit is een heel tof en intensief programma wat we tezijnertijd zullen presenteren.

Wat zijn de voordelen van de licenties bij BUR Health!

 • Bechrijving over jou en je bedrijf op www.bur.nu
 • Zoekfunctie www.bur.nu op kaart naar jou en je bedrijf
 • Korting op huren ruimtes in de BUR Health Garden
 • Speciale kortingen voor Tribe Members
 • Uitnodigingen voor meet & greets nieuwe Tribe Members
 • Toegang tot BUR Health Online Community & Groepen
 • Mogelijkheid tot gunstig boeken bepaalde trainingsdagen Medicine Wheel
 • Mentorschap & feedback momenten in online groepsmeetings
 • Persoonlijk mentorschap tijdens Master BUR Health client traject
 • En meer...

Persoonlijk traject op maat!

De Tribe Members hebben ieder zo hun eigen plan getrokken. Zowel in het Medicine Wheel als daarbuiten. Een aantal van jullie leverde alle video's en verslagen in tijdens het Medicine Wheel, sommige niet. Vele van jullie waren bij de Spirituele Hypnotherapie, sommigen ook bij de BUR Methode @ Transformational Coaching training. Er waren ook Tribe Members die vanaf de aanvang de Medicine Wheel technieken integreerden en anderen die het pas later toepasten. Er zijn tribe members die actief de percepties en practices beoefenden en diegenen die daar nog niet zo veel mee deden.

We hebben beschreven wat er nodig om van Full Mesa Carrier tot het level van Shamanic Coach Practitioner te komen en vervolgens waar je aan dient te voldoen om Shamanic Coach Master te worden.

Inventariseer voor jezelf wat je nog dient te doen voor het Medicine Wheel. Dus het totaal van 9 sessie verslagen en 3 videoverslagen (illumination, illumination/extraction, zielsreis). Bespreek met ons hoe je dit over de gehele periode nog kunt verspreiden.

Bekijk wat je nog dient te voltooien voor de Practitioner en/of de Master zodat we kunnen plannen wanneer je daar bij kunt zijn over een bepaalde periode. Dan kijken we naar de kosten van datgene wat je nog gaat volgen in de komende jaren. En we bepalen dan een totaalprijs met korting en mogelijkheid dit in maandelijkse termijnen te betalen.

Medicine Wheel

Het volgen van het Medicine Wheel brengt je de status van Full Mesa Carrier.

Om tot de BUR Shamanic Coach Practitioner gelicenceerd en vermeld te worden dien je dus totaal 3 video en 9 clientverslagen in te dienen, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de Verdiepingsdagen of de Licentie/thuiskomdag.

MEDICINE WHEEL VERDIEPINGSDAGEN

Dag 1 - Medicine Wheel Verdiepingsdag Illumination/Extraction

Dag 2 - Medicine Wheel Verdiepingsdag Soul Retrieval

Dag 3 - Gratis Licentie/thuiskomdag Medicine Wheel

De verdiepingsdagen vinden plaats in de BUR Health Garden. De kosten voor een licentiedag is circa € 125 incl. 21% Btw. per dag.

Heb je het bovenstaande met goed gevolg volbracht dan wordt je vermeldt als gelicenceerd BUR Shamanic Coach Practitioner op de website.

Vanaf 2023 zal er een jaarlijkse licentiecontributie ingevoerd worden.

Indien je tot Master opgeleid wenst te worden, dan is je licentie contributie in 2023 nog gratis en geldt de contributie vanaf 2024.

Masteries

Cruciaal om te verdiepen in het Medicine Wheel is diepgaande kennis van de BUR Methode Coaching en de Spirituele Hypnotherapie waar zowel regressie als progressie sessies in verwoven zijn. Dus de Master Classes zijn:

 • 2 x 2 daagse BUR Methode
 • Driedaagse Hypnotherapie

Om tot de BUR Shamanic Coach Master gelicenceerd en vermeld te worden dien je na de OpleidingsRetraties BUR Transforrmational Coaching & Spirituele Hypnotherapie nog de benodigde sessie verslagen en video's in te leveren. Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de Verdiepingsdagen of de Licentie/thuiskomdag. Bovendien dien je minimaal één advanced class gevolgd te hebben.

BUR COACHING & HYPNOSE
VERDIEPINGSDAGEN

Dag 1 - Verdiepingsdag BUR Methode © Transformational Coaching

Dag 2 - Verdiepingsdag BUR Spirituele Hypnotherapie

Dag 3 - Gratis Licentie/thuiskomdag Coaching & Hypnose

Behalve de masterclasses en bijbehorende verdiepingsdagen dien je voor je master minstens één ADVANCED CLASS gevolgd te hebben.

De Master Classes kunnen behalve door Tribe members, Tribe members in opleiding ook door derden geboekt worden. Advanced classes zijn voornamelijk toegankelijke voor full mesa carriers.

Indien je tot Master opgeleid wenst te worden, dan is je licentie contributie in 2023 nog gratis.

Kies voor je Master één van de Advanced Classes.

Advanced

De komende jaren komen we met een aantal Advanced Classes, speciaal voor de full mesa carriers die zich op bepaalde sjamanistische terreinen willen verdiepen. Zoals in ceremonies, In het zielenleven, of juist meer in het energetische reinigen van locaties. Of juist contact met buitenaardse (licht)wezens, natuurwezens, de elementen, gidsen e.a.

De prijzen en lengte van het arrangement onder voorbehoud van wijzigingen.

 • Driedaags Retraite Master of Ceremony. Despacho, Munay-Ki & Chaka (2022).
 • OpleidingsRetraiteWeek Stervensbegeleiding 'Die like an Eagle' (2023)
 • Advanced Classes 'Heal The World'. Huizen, landgoed, plaatsen, vortexen, wateren. (2023)
 • Advanced Classes 'Contact with spirits in the lower, middle, upper worlds and beyond' (2024)
 • Mystery Magic School. Driedaags Toverretraite (2025).

Agenda BUR Health

2022

8 juli 2022
Teach de Trainerdag

BUR Health Garden - IJburg
Rene & Susanne

2 september 2022
Teach de Trainerdag

BUR Health Garden - IJburg
Rene & Susanne

* 10 t/m 16 september 2022 
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The East
(Medicine Wheel – Deel IV van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
De laatste keer met René & Susanne.

24 september 2022
BUR Health Belevingsdag (promotie)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

8 & 9 oktober 2022
Verdiepingsdagen Medicine Wheel
Dag 1 Verdiepingsdag Illumination/Extraction
Dag 2 Verdiepingsdag Soul Retrieval/Zielsreizen
BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam

Najaar 2022 - zondag 02/10, zondag 30/10, zondag 11/12
Driedaagse Training BUR Master of Ceremony. Het leren doorgeven van de Munay-Ki & Chaka initiaties en het uitvoeren van Despacho Ceremonie.
BUR Health Garden - IJburg
Erika de Heus

5 & 6 november 2022
RetraiteWeekend BUR Methode @ Transformational Coaching (Deel I van II)
Landgoed de Horst - Driebergen
De laatste keer met René & Susanne.

11 t/m 13 november 2022
Driedaags Retraite BUR Methode @ Spirituele Hypnotherapie
Landgoed de Horst - Driebergen
De laatste keer met René & Susanne.

26 & 27 november 2022
RetraiteWeekend BUR Methode @ Transformational Coaching (Deel II van II)
Landgoed de Horst - Driebergen
De laatste keer met René & Susanne.

2 & 3 december 2022
Verdiepingsdagen BUR Coaching & Hypnose
Dag 1 Verdiepingsdag BUR Transformational Coaching
Dag 2 Verdiepingsdag Spirituele Hypnotherapie
BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam

16 december 2022

Gratis Licentie/Terugkomdag MEDICINE WHEEL

BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam.

17 december 2022
Gratis Licentie/Terugkomdag COACHING & HYPNOSE

BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam


2023

28 januari 2023
BUR Health Belevingsdag (promotie)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

11 t/m 17 maart 2023     
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The South (Medicine Wheel – Deel I van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

Juni 2023
Medicine Wheel Journey naar Peru!

xx juli 2023
South Meets South Tribes meets Tribes
Gratis trainingsdag. Neem lekker eten/drankjes mee.
BUR Health Garden
Trainersteam

xx augustus 2023
Online Medicine Wheel Meeting (1 van 3)
From South to West
Zoom Online
Trainersteam

9 t/m 15 september 2023 
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The West
(Medicine Wheel – Deel II van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

Zondag 24 september 2023
BUR Health Belevingsdag (promotie)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

xx oktober 2023
Online Medicine Wheel Meeting (2 van 3)
From West to North
Zoom Online
Trainersteam

9 t/m 15 december 2023 
OpleidingsRetraiteWeek Stervensbegeleiding
'Die like an Eagle'.
Op locatie in Nederland, Portugal of Oostenrijk
Master class door René & Susanne

2024

27 januari 2024
BUR Health Belevingsdag (promotie)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

9 t/m 15 maart 2024    
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The North (Medicine Wheel – Deel III van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

Juni 2024
OpleidingsRetraiteWeek Stervensbegeleiding
'Die like an Eagle'.
Op locatie in Nederland, Portugal of Oostenrijk
Master class door René & Susanne

xx juli 2023
Online Medicine Wheel Meeting (3 van 3)
From North to East
Zoom Online
Trainersteam

7 t/m 13 september 2024  
RetraiteWeek BUR Methode @ Sjamanisme The East
(Medicine Wheel – Deel IV van IV)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

21 september 2024
BUR Health Belevingsdag (promotie)
Landgoed de Horst - Driebergen
Trainersteam

Weekend of 2 dagen achter elkaar in oktober 2024
Verdiepingsdagen Medicine Wheel
Dag 1 Verdiepingsdag Illumination/Extraction
Dag 2 Verdiepingsdag Soul Retrieval/Zielsreizen
BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam

Weekend of 2 dagen achter elkaar in december 2024
Verdiepingsdagen BUR Coaching & Hypnose
Dag 1 Verdiepingsdag BUR Transformational Coaching
Dag 2 Verdiepingsdag Spirituele Hypnotherapie
BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam

Licentie/Thuiskomdag in december 2024

Gratis Licentie/Terugkomdag MEDICINE WHEEL

BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam

Licentie/Thuiskomdag in december 2024
Gratis Licentie/Terugkomdag COACHING & HYPNOSE

BUR Health Garden - IJburg
René & Susanne & Trainersteam


2025 / 2026

 • Start van het derde Medicine Wheel 2025/2026
 • Start van Train de Trainer Opleiding (Extern)
 • Rondreis & Ceremonie door Peru
  juni 2026
 • Spirituele Hypnotherapie
 • BUR Methode @ Transformational Coaching
 • Verdiepingsdagen Illumination/Extraction/Zielsreizen
 • Verdiepingsdagen BUR Coaching & Hypnotherapie
 • OpleidingsRetraiteWeek Stervensbegeleiding
  "Die like an Eagle"
 • Driedaags Retraite "Heal The World".
  Huizen, landgoed, plaatsen, landerijen, vortexen, wateren
 • Advanced Classes 'Contact with spirits in the lower, middle, upper worlds and beyond' (2024)
 • Driedaags Tover Retraite. "Mystery Magic School".

Dit is de voorlopige agenda voor de OpleidingsRetraites. Retraites vinden plaats op het landgoed. Bepaalde losse trainings- verdiepings- of licentiedagen vinden plaats in de BUR Health Garden te IJburg.

In de BUR Health Garden komen voor coaching clienten en geïnteresseerden regelmatig terugkerende reeksen van classes, zoals onder andere:

 • Ken jezelf (Binnenste Buiten)
 • Spiritualiteit (van Overleven naar Leven)
 • Je Carrière (Goed in zijn, Leuk vinden, Weten wat je wilt)
 • De Liefde (Vinden, Behouden, Doorgaan)
 • Zielsreizen / live music meditations / klank concerten

Hé, doe jij weer met ons mee?
Met Susanne & René

Voor de laatste keer geven wij in 2022 nog training voor het Medicine Wheel,
BUR Methode Coaching, Spirituele Hypnotherapie en de verdiepingsdagen.

Wil jij BUR Shamanic Coach
Practitioner & Master worden?

Vul dan onderstaande in met je naam, wat je al gedaan hebt en wat je nog wenst te doen. René & Susanne nemen dan contact met je op voor een persoonlijk plan, waarbinnen je dit kunt voltooien. We zetten de kosten op een rijtje, kijken nog naar een korting op het geheel en bepalen samen het afbetalingsplan over de gehele periode.

www. bur.nu

BUR Health | copyright | 2017

BUR Health Garden

wil je meer weten? Klik dan op de onderstaande button.

Ik neem een kijkje in de BUR Health Garden