Bioscan SWA

U komt in de praktijk van Susanne Fink NATUURGENEESKUNDE voor de Bioscan SWA test (1 uur), deze meet middels elektromagnetische golven 250 parameters in 32 gebieden in je lichaam en geeft informatie over het cardiovasculaire systeem, botten en skelet, het functioneren van je organen, cholesterol, PH waarde, suikerwaarden, vitaminen, mineralen, sporenelementen, zware metalen en allergieën. Op basis van de resultaten en de omschreven klachten in de anamnese krijgt u een aangepast therapieplan met voeding- en supplementen advies. U kunt zich over enige maanden weer laten testen om het effect van de supplementen te meten en het therapieplan te herzien. Susanne Fink is orthomoleculair epigenetisch therapeut en adviseert cliënten op basis van de anamnese welke supplementen nodig zijn in het therapieplan. In de Adler Apotheke in haar geboorteplaats Graz, Oostenrijk leerde zij over de Bioscan SWA en de accurate metingen. Na een speciale training en de financiering voor investeringen in onder andere de Bioscan SWA verheugt ze zich sinds 2016 met de Bioscan SWA en andere apparatuur haar orthomoleculaire consulten te kunnen ondersteunen. Zowel Susanne als de cliënten in onze praktijk onderschrijven hoe accuraat de testresultaten kunnen zijn en hoe prettig het is voor de cliënten dat de resultaten van aanpassing in voeding en het nemen van supplementen behalve voelbaar ook meetbaar is. De systemen in het lichaam zijn complex, het is dus wel degelijk de kennis van de therapeut die het succes van het herstel bepalen met hulp van apparatuur.

Wat is de Bioscan SWA?

Waarom prikken als je ook kan Scannen! De BIOSCAN Scalar Wave Analyzer is een apparaat waarmee u door middel van het vasthouden van een staaf een energetische meting kunt doen van het hele lichaam. U krijgt informatie over het cardiovasculaire systeem, het skelet, het functioneren van organen, cholesterol, hemotoxine, vitaminen, mineralen, sporenelementen, zware metalen, allergieën, etc. De Bioscan SWA is een hightech meetinstrument ontwikkeld door Instituut Dr. Rilling. Innovatieve techniek om het magnetisch veld van de menselijke cellen te kunnen meten en software om de wetenschappelijke analyse te verzamelen. De metingen zijn reproduceerbaar. Het testresultaat van de Bioscan SWA is ruwweg vergelijkbaar met laboratorium diagnostiek. De resultaten worden in getallen en ook zeer overzichtelijk grafisch getoond en afgedrukt.

Hoe werkt de Bioscan SWA?

De Bioscan SWA maakt het mogelijk door middel van spectrale analyse dat bloed niet meer hoeft te worden afgenomen om het te meten. Deze niet-invasieve methode maakt gebruik van de elektromagnetische golfsignalen die het menselijk lichaam afgeeft, en gebruikt ze voor analysedoeleinden. De frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam worden gemeten met een sensor. Middels een resonantievergelijking (kwantumfysica) worden afwijkingen van de standaardwaarden bepaald.
De Bioscan SWA kan tekorten of overschotten opsporen voordat ze zich fysiek manifesteren of in het bloed verschijnen. Een verandering in de lichaamswaarden is altijd veel eerder zichtbaar in het energieveld van een persoon dan in het bloed. De waarden komen daarom maar gedeeltelijk overeen, maar meestal sluiten ze vrij nauwkeurig op elkaar aan. De waarden kunnen daarom niet met zuiver bloed en de eenheden daarvan worden vergeleken. Een waardevol onderdeel van de metingen zijn de overzichten van Mineralen en Vitaminen waar direct zichtbaar waar de tekorten zijn. Gele gebieden laten vooral een trend in het energieveld zien, rode gebieden zitten al op het fysieke niveau en zijn vaker wel aantoonbaar met bloedonderzoek.
Een test met de Bioscan SWA geeft in korte tijd uitvoerige uitslagen met gedetailleerde informatie over meer dan 240 afzonderlijke waarden van 32 gebieden in het lichaam. Clienten kunnen met regelmaat doorgemeten worden, ook het effect van veranderingen in leefstijl, voeding en supplementen wordt duidelijk met de metingen van de Bioscan SWA, zodat er afgemeten advies voor supplementen gegeven kan worden, en dus ook wanneer bepaalde supplementen niet meer nodig zijn.

Doe de Gezondheidscheck

De Bioscan SWA basic vitaliteitstest kost € 95 (incl. 21% btw).
De Bioscan Swa uitgebreid – vitaliteitscheck & consult/therapieplan kost € 170 (incl. 21% btw).

De test maakt onderdeel uit van een grondige Gezondheidscheck.

 • Braverman test (€ 47)
 • Swab test praktijk Portugal & Kinesiology test Susanne Fink & Anamnese en verzendkosten (€ 95)
 • Bioscan Swa basic – vitaliteitscheck (€ 95 per uur)
 • Physiospect NLS Biofeedback analyse & metatherapie (€ 95)
 • StiffnoGraph meting – elasticiteit bloedvaten (€ 18)
 • Bloeddrukmeting (€ 7)
 • Orthomoleculair adviezen, rapportages en behandelplan (€ 190)
 • Advies & interpretatie reguliere bloedwaarden testen

De complete check (t.w.v. € 547) kost als pakketprijs € 385.
Een besparing van € 162 (30% korting).
Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.

Het is uiteraard mogelijk om losse onderdelen te boeken. Indien u bijvoorbeeld een Bioscan SWA basic test (€ 95) of een Bioscan SWA uitgebreid test (€ 170) boekt en u wenst naar aanleiding van deze test en het advies een complete gezondheidscheck dan kunt u alsnog voor de pakketprijs de checks ondergaan!

 

 Achtergrond Bioscan SWA

Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Elke cel bestaat uit o.a. een celkern en elektronen, die zich om de celkern heen bewegen. Door hun lading genereren de elektronen tijdens het bewegen voortdurend elektromagnetische golven. Deze elektromagnetische golfsignalen geven de toestand van het menselijk lichaam aan en kunnen worden gemeten door een sensor.

Volgens de kwantumgeneeskunde verandert bij ziekte het impulsmoment van de elektronen. Aan de feitelijke kenmerken van de trillingen kan men dus aflezen of iemand gezond of ziek is. Met behulp van de kwantumfysica kan een resonantiespectrum worden opgesteld met standaardwaarden voor ziekte- en voedingsindicatoren. De Bioscan SWA vergelijkt de met de sensor gemeten frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam met het resonantiespectrum en toont de afwijkingen.

Het principe van de Bioscan SWA is vergelijkbaar met het luisteren naar een radio-uitzending. Er zijn veel verschillende radiofrequenties beschikbaar. Om naar een bepaalde zender of een bepaald programma te kunnen luisteren, moet u de juiste frequentie instellen. Door het instellen van de frequentie ontstaat er een resonantie tussen de zender en de ontvanger (radio). Dit resonantieprincipe gebruikt men in de kwantumfysica voor metingen. Resonanties en afwijkingen daarvan kunnen door geschikte sensoren gemeten worden en met behulp van software in beeld worden gebracht.

Scalar Waves

Door zijn bijzondere eigenschappen is dit dé manier om over grote afstanden te communiceren.

Eigenschappen van Scalar Waves:

 • Ze zenden informatie en geen energie uit.
 • Energetische veranderingen kunnen ontstaan in een ver verwijderd systeem, op een ver verwijderde plaats, zonder dat er in de normale zin van het woord ‘door’ de ruimte wordt doorgegeven, dat wil zeggen dat de overdacht direct plaatsvindt in de tijd of dat ze via een hogere dimensie verloopt.
 • De voortplantingssnelheid van 109 groter dan de lichtsnelheid (vandaar dat scalars ook wel ‘tachyonen’ zijn genoemd), behalve wanneer scalaire informatie via een elektromagnetische draaggolf wordt doorgegeven.
 • Ze hebben aantoonbaar een drie- tot vijfmaal zo sterk effect als elektromagnetische velden
 • Ze zijn fundamenteler dan elektromagnetische velden.
 • Ze kunnen niet worden opgespoord met conventionele apparatuur, die normale elektrische en magnetische velden meet via de wisselwerking met de elektronenstroom en de energieoverdracht.
 • Ze doordringen alle materie en kunnen niet met een kooi van Faraday worden afgeschermd.

Analyse

De Bioscan SWA analyseert het bloed niet zoals dat bij laboratoriumdiagnostiek gebeurt, maar maakt een kwantummechanische resonantievergelijking. Vanuit de reguliere geneeskunde worden daarom de resultaten die de Bioscan geeft niet erkend. Wel zijn er in Duitsland en Oostenrijk apotheken, artsen en reguliere praktijken die werken met de Bioscan SWA. Uit onze ervaringen en die van de cliënten is de Bioscan SWA echter breed in de praktijk inzetbaar omdat er in korte tijd veel aanvullende informatie ter beschikking komt. Ook kan er een advies volgen om iets nader te laten onderzoeken via de huisarts of specialist.

Enkele toepassingen, rekening houdend met bovenstaande uitleg, zijn:

•    Cardiovasculaire en cerebrovasculaire parameters
•    Parameters voor het functioneren van diverse organen (bv. maag-darm)
•    Parameters voor gastro-intestinaal functioneren
•    Parameters voor het skelet, bv. botdichtheid
•    Parameters voor de bloedsuikerspiegel
•    Parameters voor de hormoonhuishouding
•    Algemene fysieke conditie
•    Hemotoxine
•    Sporenelementen
•    Vitaminen
•    Aminozuren, co-enzymen
•    Parameters voor allergieën
•    Parameters voor overgewicht
•    Body Index
•    Zware metalen
•    Parameters voor het immuunsysteem
•    Parameters voor de huid
•    Parameters voor de ogen
•    Parameters voor de prostaat en de mannelijke seksuele functie
•    Parameters voor de borsten (vrouwen)
•    Gynaecologische parameters

Disclaimer: Spectraal analyse van het bloed met de BIOSCAN-SWA en de daaruit verkregen resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. Analyse met de BIOSCAN-SWA vervangt de door de reguliere geneeskunde erkende diagnostische methoden niet. Wij zijn echter van mening dat de BIOSCAN-SWA waardevolle inzichten biedt voor de ontwikkeling van een holistische behandelingsmethode in de praktijk. Deze biologische en filosofische theorie gaat ervan uit dat de levensverschijnselen bepaald worden door de totaliteit van het levende, die meer is dan de onderdelen samen. De beslissing over het gebruik van de BIOSCAN-SWA ligt in elk individueel geval bij de therapeut in het kader van zijn behandeling.