TRAINING
BUR METHODE ©

BUR METHODE © VOOR COACHES, THERAPEUTEN, PSYCHOLOGEN, ENERGETISCHE BEHANDELAARS, HULPVERLENERS, PRAKTIJKONDERSTEUNERS, PROJECTLEIDERS, MANAGERS, TEAMLEIDERS, BEWUSTE ONDERNEMERS ...


De BUR Methode © verheldert en versnelt het proces om je te ondersteunen naar volledige transformaties, emotionele vrijheid en flow.

2 x 2-daags OpleidingsRetraite
BUR Methode © Transformational Coaching

Inclusief uitgebreid online trainingsprogramma!

Deel I: 2 & 3 oktober 2021
Deel II: 6 & 7 november 2021


Je bereid je voor en/of kunt je in de materie verdiepen middels een bijbehorende online training, inbegrepen in het programma.

Trainingslocatie de Baak:
Landgoed De Horst te Driebergen 


Ben je bedrijfscoach, teamleider, projectmanager, trainer, hypnotherapeut, coach, psycholoog, therapeut, energetisch of complementair behandelaar?  

Wil je je vaardigheden verbeteren in je werk of praktijk om met een gesprek écht tot de kern te komen? 

Dus helderheid te brengen voor jou en je client of groepen om het ware probleem te ontdekken.

En in dit proces vertrouwen en verbinding op te bouwen dat er een definitieve transformatie gaat gebeuren.

En met deze methodiek dus de resultaten met je huidige vaardigheden en technieken te verhogen, omdat je middels de BUR Methode inzicht hebt gekregen in de voorwaarden voor het welslagen van transformationele sessies. 

Je dus nog makkelijker en vaker tot definitieve transformaties komt, dus je leert ware emotionele vrijheid voor je clienten, in je trainingen of management te bereiken.

-> boek dan het 2 x 2-daags OpleidingsRetraites BUR Methode © Transformational Coaching. De opleiding is verspreid over 2 x 2 dagen en inclusief een Online Trainingsprogramma die de methodiek uitlegt.

Deel I: 2 & 3 oktober 2021
Deel II: 6 & 7 november 2021

Tijdens deze trainingsdagen informeren we je en leren we je de ins en outs van de BUR Methode ©. Behalve uitleg brengen we de methodiek meteen in de praktijk door het toe te passen in coaching gesprekken met je collega's. Tevens worden er technieken aangeleerd die je hands on tijdens een coaching gesprek kunt toepassen om tot definitieve transformaties en veranderingen te komen. 

OPDRACHTEN & INTERVISIES Het trainingsprogramma is over een tijdsbestek van 3 maanden. Behalve de drie maandelijkse tweedaagse trainingen kun je je kennis verrijken middels de volgende intervisies & opdrachten. Dit is in 2020 niet verplicht, echter wel van belang voor de toetsing door BUR Health, indien je in de toekomst ook als gecertificeerd vermeld wilt worden. 

Er zijn twee intervisie bijeenkomsten met deelnemers uit de training. Op die intervisie bijeenkomsten evalueren en praktiseren jullie volgens de leidraad van het BUR Health Training Centre. 

Je krijgt de kans om samen met een partner uit de groep, de BUR Methode volledig te doorlopen tijdens het kwartaal. Dus je coached een partner en maakt hier een eindverslag van. Als je geen vaste buddy in de groep hebt, kun je ook een BUR Methode verslag maken van een client of iemand uit je eigen kring. Het is wenselijk deze persoon in de periode van 3 maanden in minimaal 3 een- op een sessies te ontvangen, die in het verslag verwerkt wordt. 

Van de minimaal 3 sessies die je doet dien je minimaal 1 video opname in te leveren, waarop je feedback ontvangt en die mogelijk in de training geevalueerd kan worden. Dit wordt toegelicht voorafgaand aan de opleiding en in de eerste trainingsdagen. 

Wat? Vierdaagse 2 x 2-daags OpleidingsRetraite
BUR Methode © Transformational Coaching
Inclusief uitgebreid online trainingsprogramma!

Voor wie? Coaches, therapeuten, trainers, hulpverleners, hypnotherapeuten, praktijkondersteuners, psychologen, energetische behandelaars, lichaamswerker, bedrijfscoaches, projectmanagers, teamleiders, ondernemers. Eigenlijk voor iedereen die anderen bijstaan en hulp bieden. 

Waarom? Meer helderheid en inzicht over het in kaart brengen (BUR mapping techniek) van diepere gevoelslagen, de daarmee verbonden (onbewuste) belemmerende overtuigingen, de (onbewuste) strategieën en het gedrag die de client hanteert om juist die gevoelens te vermijden. Vaardigheid van de coach/therapeut in deze mapping techniek is de sleutel tot definitieve transformaties van toxische emotionele lagen en daarmee dus het makkelijk kunnen veranderen van denk- en gedragspatronen bij de client. 

Wat is inbegrepen? 2 x 2 trainingsdagen (inclusief uitgebreid online trainingsprogramma). Iedere tweedaagse is inclusief 1 overnachting, 1 x ontbijt, 1 x diner, 2 x lunch en koffie/thee/sappen. Studiemateriaal & handouts zijn in 2021 inbegrepen in de cursusprijs. Er is een uitgebreid online trainingsprogramma die je kunt volgen voorafgaand en als je later geboekt hebt ook nuttig is te volgen tussen de twee opleidingsretraiteweekenden in.

Wat kost het? normaal € 1995 (inclusief 21% Btw) inclusief het Online Trainingsprogramma wat onderdeel uitmaakt van de opleiding. Je ontvangt een persoonlijke kortingscode waarmee je kunt inloggen in de Transformational Coaching Module van de BUR Health Online Training Academy.

Het Trainingsprogramma kost normaal : € 1995 (incl. 21% Btw)

Boek nu meteen voor het kortingstarief van:

€ 1595 (inclusief 21% Btw)

Minimaal: 15 deelnemers Maximaal: 25 deelnemers 

Wanneer?
VIERDAAGSE (2 x 2dgn) in 2021
Deel I: 2 & 3 oktober 2021
Deel II: 6 & 7 november 2021

Tijden van training van de tweedaagse op het landgoed!
Eerste dag: 10.00 - 22.00 uur
Tweede dag: 09.30 - 17.00 uur 

Waarom inclusief overnachting? Vanwege de intensiteit van het trainingsprogramma zijn na de online modules de 2 x tweedaagse trainingen inclusief overnachting in hotel met ontbijt. Indien je geen gebruikt wenst te maken van de overnachting met ontbijt, blijft de pakketprijs gehanteerd. Onze ervaring is dat onze uiteenlopende opleidingsretraites met overnachtingen een aanzienlijk betere impact hebben in de aan te leren technieken als losse trainingsdagen. Er is namelijk met 2 dagen lang vol focus op je proces, het aanleren van de technieken en de interactie met de deelnemers. Zelfs de cognitieve verwerking in de slaap, dus zonder interruptie, door overnachting op de trainingslocatie draagt bij aan een verhoogd bewustzijn in de BUR Methodiek en de aangeleerde transformatietechnieken. 

Waar? Landgoed De Horst van Trainingscentrum de Baak in Driebergen

BOEK DE 2 x 2-DAAGSE
BUR Methode ©
Transformational Coaching

De BUR Methode is een bewustwordingsproces! In drie fases en negen stappen verheldert dit model de weg naar emotionele vrijheid en geeft zowel de cliënt als de therapeut, behandelaar of coach inzicht in welke fase je je bevindt. Het verheldert de valkuilen voor zowel de cliënt als coach/therapeut en biedt de oplossingen en inzichten van waar je nu staat in het oplossen van het probleem.  

Het wonderlijke van dit model is dat de 9 stappen naar emotionele vrijheid plaats kunnen vinden in een of enkele sessies in een kortere periode tot enkele of meer sessies over een langere periode.  

Dit model verklaart waarom de cliënt heel snel geholpen kan worden of juist langer de tijd nodig heeft en geeft helder inzicht in wat de volgende stap is voor de cliënt. Door deze verheldering in 9 stappen bestaan er voor de cliënt en therapeut geen mislukte sessies.  

Iedere cliënt doorloopt de 9 stappen in zijn eigen tempo. Echter een vaardig therapeut biedt de cliënt de veilige omgeving, de nodige inzichten en het overzicht in het dieperliggende onbewuste emotionele probleem met de bijbehorende belemmerende overtuigingen om zo het proces zo snel als de cliënt het zelf toelaat te doorlopen. 

IK DOE MEE MET DE
2x2-DAAGSE
BUR METHODE © TRANSFORMATIONAL COACHING

BUR METHODE © 


Emotioneel vrij met de BUR Methode © 9 stappen in 3 fases

1. Wat is het probleem? 

Uit de verhalen van je client, vol focus, met al je zintuigen een mapping maken van het échte probleem. Het verhaal achter het verhaal. Dit is de leidraad voor het transformatietraject dat je met je client aangaat waarbij je werk volbracht is als de client uit vrij wil het verhaal volledig losgelaten heeft. 

2. Wat is écht het probleem?

De bron van de ongewenste denk- en gedragspatronen zijn de diepere gevoelslagen, vaak verborgen, die voor een client emotioneel en fysiek voelbaar zijn. Het moment dat je dit samen met je client ontdekt is een 'Aha - Erlebnis'. Dit is tevens het moment waarop je client vertrouwen krijgt in jou en weer hoop voor transformatie.

3. Overtuigingen & strategie?

De gevoelslagen veroorzaken de overtuigingen, de absolute waarheden die de client aanhangt. Decennia lang ontwikkelde hij/zij onbewuste strategieen om situaties te vermijden en er mee te kunnen dealen (coping). Dit ontdek je, breng je in kaarten hier maak je je client bewust van. 

4. 'Ownen' van het probleem

Ownen is het erkennen en inzien dat er diepere gevoelens (pijnen) in jouw emotionele lichaam vastgehouden worden en je omgeving dit kan triggeren. Uiteraard kunnen deze veroorzaakt zijn in een heftige imprint en waren er soms letterlijke overlevings-strategieën nodig. Wat een client leert ownen, kan volledig losgelaten worden!

5. De positieve intentie?

Een probleem, de overtuigingen en het gedrag blijken een positieve keerzijde te hebben en dit levert de client wat op. Dit is vaak onbewust en dient bewust gemaakt te worden. Hier ontdek je of de client bereid is om het probleem écht op te lossen, om de diepere lagen écht te transformeren. Deze stap 'ownen' is een volgende voorwaarde voor een geslaagd transformatietraject. 

6. Wat wil client wel? 

Wie is de client zonder het verhaal, zonder die toxische gevoelslagen en zonder het probleem. Wat is dan de nieuwe focus, zijn de nieuwe doelen en wensen, zit de client al op dat pad? Pas als je client goed weet wat hij of zij wil als het probleem er niet meer is, bovendien de focus kan verleggen van problemen naar wensen/dromen en dit kan ownen, dan is aan een volgende stap voldaan voor een geslaagd transformatietraject.

7. definitieve transformatie!

Deze stap is uiteindelijk de belangrijkste. Dit pakt wisselvallig uit als een coach/therapeut onbewust is van de zes voorgaande stappen. Het moment is aangebroken voor het oplossen van het probleem, het volledig loslaten van de diepere gevoelslagen. Dat is mogelijk mits stap 1 t/m 6 zorgvuldig zijn doorlopen en de intentie zuiver en realistisch is. Hier komt het aan op je skills die je reeds beheerst om middels jouw expertises de client te helpen de gevoelslagen volledig los te laten, waarna het denken en gedrag makkelijk meeveranderen.8. Implementatie nieuwe kracht!

Nu de bron van de problemen, de diepere gevoelslagen zijn opgelost kun je de client ondersteunen met de implementatie van de gewenste overtuigingen, gedrag en strategieën! Zodra de inzichten er zijn, het probleem is opgelost c.q. getransformeerd, en de client weet nu wat hij wél wil dan is er voldoende ruimte ontstaan, de perceptie is veranderd en het bewustzijn is verruimd. Je kunt dit zien als een ‘coming out’ van eigenschappen, gevoelens en kwaliteiten die de client lang niet meer kon voelen of denken en er nu weer zijn en versterkt kunnen worden. 

BOEK JE DEELNAME AAN DE 2x2-DAAGSE
BUR METHODE © TRANSFORMATIONAL COACHING

VIDEO REVIEW


"Als iedereen dit zou weten, dan zouden we zoveel mensen op zo'n betere manier kunnen helpen!"

Carina Sier

Psycholoog, Sociotherapeut
Werkzaam in de Psychiatrie
Zelfstandig coach/therapeut

Coaching tot de kern

DE AANPAK VAN DE BUR METHODE ©  


met trainers Nico Jacobs, Susanne Fink & René Brandjes

First. Listening, tracking, sensing, mapping.

Vanaf het allereerste contact met je client ben je vol focus op de client, je luistert, tracked met al je zintuigen, voelt in en brengt in kaart wat uiteindelijk het échte probleem is; de gevoelslagen die de bron zijn voor de belemmernde overtuigingen, waarheden en de daarbij horende terugkerende gedragspatronen en terugkerende patronen in persoonlijke, liefdes, familie of werkrelaties. Bovendien is het belangrijk om als coach/therapeut de strategie te ontdekken, e herkennen en te verduidelijken die de client hanteert om die gevoelens juist niet te hoeven voelen, dus de beewuste en onbewuste coping/dealing/handling strategieen. Dit alles ontdekken is de key, de basis, de fundering voor een geslaagd traject waarmee jij het verschil maakt. Waar clienten elders maar niet volledig geholpen konden worden, is nu duidelijk geworden dat transformatie mogelijk is en kan en zal geschieden, als de client dit wil. En daarmee komen we op het verkennen van wat de client wil; wie is hij of zij indien zij emotioneel vrij zijn en daarmee vrijgekomen zijn van de gedachtenkooi en het bijbehorende gedrag? En dat wat allemaal ontdekt is, owned de client dit volledig, zijn er nog backdoors, mitsen en maren? Neemt de client zelf verantwoordelijkheid, of wijzen ze nog met de vinger naar de omgeving.... Een belangrijke voorwaarde binnen de BUR Methode © voor een opvolgende geslaagde transformatiesessie. Sterker nog, pas als de eerste 6 stappen volledig verkend en helder zijn voor therapeut en client, als daar een Aha Erlebnis plaats vond, pas dan heeft een transformatie sessie (het loslaten en veranderen) een échte kans van slagen. 

Then. The transformation session of the emotional blockages!

Afhankelijk van jouw expertises die jij al beheerst in coaching, NLP, EMDR, Ademhalings-, lichaamswerk- of energetische loslaat technieken, hypnose of regressie therapie of andere mooie vormen zet jij in de transformatiesessie waar je naar toe werkte die techniek in, die tool in waar jij je het meest souverein mee voelt om mee te werken en je client mee te begeleiden tot een definitieve transformatie te komen. Die transformaties (zeer geslaagde sessies) gebeurde mogelijk al vaker met clienten en met andere clienten mogelijk weer niet..... hoe kan dat? Dat heeft allemaal met de stappen te maken die in de BUR Methode verheldert zijn, die clienten veelal onbewust doorlopen zijn om tot een definitieve transformatie te komen. Een transformatie is overigens altijd in één moment (met of zonder coach/therapeut gewoon na een inzicht of een gebeurtenis zomaar in de keuken, op een brug of een bergtop.) Uiteraard komt daarna het proces van verandering op gang, soms direct en soms geleidelijk. Daarom is het als je je bekwaamd in de BUR Methode mogelijk om de client bewust daar te brengen naar het moment van een transformatie sessie, waar ze in dit ene moment bepaalde gevoelslagen volledig loslaten. Hoe je vooraf al kunt weten dat dit moment mogelijk is, en wat je dient te doen om het zo goed mogelijk te doen slagen, dat lichten we toe in de trainingen. Ook inventariseren we welke tools en technieken die je beheerst daarvoor het meest geschikt lijken te zijn. 

Lastly. Integration of desired characteristics, strenghts, beliefs and behaviour.

Na de transformatiesessie kan het zijn dat er een nieuwe cyclus volgens de BUR Methode start, en de volgende laag voor transformatie aan de beurt is. Dus na 1 of 2 transformatiesessies voelt de client zich daadwerkelijk lichter, luchtiger, opgelucht, emotioneel vrij en zijn er direct merkbaar veranderingen in situaties en gedrag. Het is opgelost! De client voelt mogelijk geen behoefte meer aan een vervolg, echter daarom is het belangrijk om clienten juist een traject te bieden van een aantal sessies, al zijn dit er maar 3 of 6 (afhankelijk van je vaardigheden en ervaring), zodat je de kans krijgt je client nog verder te begeleiden om de verandering volledig te maken! Na een dergelijke transformatiesessie is er een grote verandering maar als het ware zit het decennia lang vertoonde denken en gedrag nog in de synapsen van het brein en het celgeheugen van het lichaam. Clienten kunnen na een dergelijke sessie eerst volledig verandering merken en vervolgens vervallen in 'heen en weer slingeren' tussen het 'oude zijn, denken, handelen' en het 'nieuwe zijn, denken, handelen' . Ook al heeft het 'oude zijn, denken, handelen' niet meer die lading van daarvoor, en zijn het in feite zeepbellen die makkelijk doorprikt kunnen worden, heeft de client het ego toegestaan om terug te grijpen naar het oude, wat tevens de comfort zone is of was. Dus zorg voor nazorg; er zijn sessies nodig waarmee je je client empowered in het nieuwe zijn. Eigenschappen die ze lang onderdrukt hebben mogen weer ontwikkeld worden. In het brein dienen nieuwe overtuigingen die de client zich wenst in synapsen versterkt te worden. Dus fijn om in de communicatie met clienten die met je aan de slag willen ook dit mee te nemen en ze vooraf al duidelijk te maken dat zodra de focus van de problemen verdwijnt je hulp nog even nodig is om ze weer volledig met twee benen op het nieuwe pad te helpen en hier aan bij te dragen. Dit is trouwens erg leuk om ook met je client mee te mogen maken.... Ook weer afhankelijk van de tools die je hiervoor in huis hebt. Een life coach kan dit al prima maar ontbeert mogelijk nog effectieve transformatie technieken en voor een energetische behandelaar of lichaamstherapeut kan dit nog een vaardigheid zijn om bij te spijkeren, juist om toch vooraf de problematiek met gedegen coaching te kunnen verkennen en na een bijzondere transformatiesessie de client ook verder te kunnen begeleiden. In al onze BUR trainingen en opleidingen brengen we dit samen en besteden we hier aandacht aan.

ABOUT US


René Brandjes & Susanne Fink

Susanne Fink is natuurgeneeskundige, orthomoleculair therapeut en energetisch behandelaar. René Brandjes is coach, hypnotherapeut en eveneens energetisch therapeut. Behalve therapietrajecten begeleid René al jarenlang ook ondernemers en bedrijven. Samen hebben zij de succesvolle praktijk BUR Health waar ze clienten begeleiden in zowel mentaal/emotionele transformaties als fysieke ondersteuning, preventieve interventies en heling en genezing. Samen bieden ze coachingstrajecten voor zowel de mentaal/emotionele als de fysieke gezondheid. Behalve praktijk voeren zijn René & Susanne sinds 2012 betrokken bij het opzetten van events (meditatie, management) en het opzetten van opleidingen (Shamanic Medicine Wheel) in zowel Nederland als Oostenrijk.

Vanwege de steeds langer wordende wachtlijsten bij de BUR Health praktijk van 5 tot 6 maanden, hebben René & Susanne besloten hun kennis over te dragen aan collega's. Na onderzoek en ontwikkeling van educatie- en trainingsprogrammas hebben zij in 2016 workshops, trainingen en opleidingen opgezet waar ze hun specifieke kennis delen en trainen aan coaches, therapeuten en hulpverleners in het algemeen. Zo biedt BUR Health de Interne Intensieve Retraite opleidingsweek en een tweejarige opleiding BUR Methode © Sjamanisme voor Therapeuten ©, de driedaagse opleidingsretraite Spirituele Hypnose, Ademhalings- en koude exposure trainingen en de BUR Methode © Trainingsdag. Vanaf 2020/2021 bieden we ook Trainingsdagen en Intensieve Retraite Weken voor bewuste managers en/of spirituele ondernemers. Deze pagina is om je te attenderen op de BUR Methode © Trainingsdag!

IK KOM OP DE 2X2DAAGSE
BUR METHODE © TRANSFORMATIONAL COACHING

E-book BUR Methode ©

BUR Methode


De BUR Methode © staat beschreven in het tijdelijk gratis E-book. Je ontvangt dit vooraf aan te training. De BUR Methode © is ontwikkeld door René Brandjes & Susanne Fink middels een onderzoeksopdracht voor het Hypnose Instituut Nederland in 2016 onder honderden clienten dossiers van de BUR Health praktijk.  

Een decennia lang zijn clienten in deze praktijk in korte intensieve coachings- en therapietrajecten tot volledige transformaties gekomen. Middels mond tot mond reclame is de praktijk al jaren volgeboekt en zijn de wachtlijsten inmiddels 5 tot 6 maanden. De onderzoeksvraag was waarom de clienten in deze praktijk vlot en vaardig tot definitieve transformaties kwamen van hun toxische emoties en gevoelens en daarmee met gemak hun denk- en gedragspatronen volledig ten goed konden ombuigen. Daar is uiteindelijk de BUR Methode © uit ontstaan die inmiddels sinds 2017 onderwezen is aan coaches, therapeuten en hulpverleners middels workshops, trainingen en opleidingsretraites.  

Het E-book is een GRATIS PREVIEW voor inzicht in je proces naar transformatie van toxische gevoelens en gedachtes die je gedrag en terugkerende patronen bepalen. Dus lees het voor jezelf en geef het aan je coach, therapeut, psycholoog of energetisch behandelaar voor het inzichtelijk maken wat de voorwaarden zijn voor het transformeren van mentaal - emotionele problemen en het herontdekken van missies en doelen.

Alleen het lezen van en begrijpen van de BUR Methode zal je sneller helpen naar de oplossingen van je problemen.  

De BUR Methode © is beschreven in het boek DE RODE DRAAD in Coaching, Therapie & Sjamanisme © dat in 2021 gepubliceerd zal worden. Dit boek is bedoeld voor zowel managers, trainers, ondernemers, coaches, therapeuten en energetische behandelaars als voor cliënten die hulp willen bij het transformeren van mentaal - emotionele problemen en het herontdekken van missies en doelen.  

BUR is een afkorting voor de Engelstalige in 'tarzan taal' geschreven gebiedende wijs:  

"Be You Are"


Laten we samen aan de slag gaan...

...0p de VIERDAAGSE (2 x 2daagse retraites) BUR Methode © Transformational Coaching en het ondersteunende Online Trainingsprogramma.


Share on Google+Share on LinkedIn


BUR Health Holistic Training Centre Opleidingen, Trainingen & Workshops

BUR Health is de gezamenlijke praktijk van Susanne Fink NATUURGENEESKUNDE & René Brandjes COACHING &&THERAPIE. BUR Health biedt coaching-, therapie- en gezondheidstrajecten voor bedrijven, ondernemers en particulieren. En verzorgt voor coaches, hulpverleners en therapeuten opleidingen, trainingen en workshops. We bieden:  

  • Belevingsdag ‘BUR Methode © Sjamanisme'
  • Belevingsdag BUR Methode © Spirituele Hypnotherapie 
  • Online Academy BUR Methode © Transformational Coaching 
  • Vierdaagse (2 x 2daags Retraite) BUR Methode © Transformational Coaching   
  • OpleidingsRetraiteWeek ‘BUR Methode © Sjamanisme’
  • Tweejarige opleiding BUR Medicine Wheel - vier OpleidingsRetraiteWeken (South - West - North - East)
  • Shamanic Journey Peru/Bolivia - Cusco/Sacred Sites & &hamanic Ceremony/Amazon Jungle & Lake Titicaca/Bolivia - Juni 2022 
  • Ademhalings - & Koude trainingen i.s.m. Marcel Hof - op aanvraag 
  • Lakota Zweethut & Adem- & IJsbad Training & Live Musical Healing Retraite - Work in progress